Terma – Hellig natur

Terma er hellige skatter som guruen Rinpoche gjemte forskjellige steder i Himalaya. Guru Rinpoche var den som bragte buddhismen til området. Han kom fra dagens Afghanistan og reiste rundt i hele Himalaya. Her er han like viktig som Buddha selv. Noen ganger omtales han som ”den andre Buddha”.

Bildet kan inneholde: stein, geologi, dannelse, berggrunn, geologisk fenomen.

Terma betyr ”skjult skatt”. Slike skatter kan bestå av små statuer, rituelle gjenstander eller korte tekster. Men det er ikke selve tingene som er skattene. Den virkelige skatten er det religiøse budskapet som utløses når skatten finnes. Det er ikke tilfeldig hvem som finner skatten. Vedkommende må forstå og kunne tolke skattens budskap. Ofte skjer det ved at personen skriver en tekst. Den tibetanske dødeboken er den mest kjente terma og ble funnet av Sogyal Rinpoche. Terma-tradisjonen er en levende tradisjon og det oppdages terma også i våre dager. Den hittil siste ble oppdaget i 1990 i Paro i Bhutan.

Bildet kan inneholde: tartan, rutete.

Stedene hvor slike skatter er funnet blir forbundet med åndelig kraft. De oppsøkes av folk som henger opp bønneflagg, tenner røkelse eller ofrer penger.

En person som oppdager en eller flere slike terma kalles en terton. En av de aller største tertoner levde i Bhutan på slutten av 1400-tallet. Han het Pemalingpa og er en av Bhutans store helter. En av de termaer han er mest kjent for kalles “brennende innsjø”. Denne termaen fant han under vann. Pemalingpa oppholdt seg så lenge under vann at tilskuerne var sikre på at han var død. Da han kom opp igjen med skatten, brant fortsatt lampen han hadde hatt med, sies det.

Bildet kan inneholde: mennesker, begivenhet, samfunnet, tradisjon, har.

Pemalingpa uttrykte budskapet i termaene gjennom spektakulære dansedrama. Danserne fremstilte ulike demoner og deres bekjempere. Mange av disse dansene fremføres fortsatt i Bhutan under spesielle festivaler kalt tsechu.

Publisert 18. des. 2020 11:42 - Sist endret 24. nov. 2021 14:13