Seremonier

Det største og fineste rommet i et tradisjonelt bhutansk hus er bønnerommet – et lite tempel med alter og statuer. Daglig ofres det vann, røkelse og blomster på husets alter. Ved spesielle anledninger som fødsel, død eller nyttår, utfører besøkende munker seremoniene.

Bildet kan inneholde: rom, dagslys.

I velstående hjem utføres det hvert år en seremoni som kalles bum. Da blir hele tekstsamlingen Kanjur lest, akkompagnert av rituelle instrumenter. Hver munk leser sin del av Kanjur. Dette skjer samtidig, slik at hele teksten blir lest opp parallelt og ikke kronologisk.

Bildet kan inneholde: tre, håndverker, tregulv.

I noen av seremoniene i klostrene benytter munkene symbolske figurer. De bruker mye tid på å lage disse. Et eksempel er torma, smørfigurer i forskjellige størrelser og farger. Figurene blir så ofret på alteret sammen med frukt, blomster og røkelse. Etterpå blir ofringene satt ut i skogen. Dyr spiser frukten og smørfigurene smelter i sola.

Bildet kan inneholde: tinning, hellige steder, tinning, kolonne, sted for tilbedelse.

Når man har brukt lang tid på å forme flotte smørfigurer, er det lett å ønske at kunstverket skal vare lenge og ikke bli ødelagt. I buddhismen anser man en slik tilknytning til tingene som selve årsaken til lidelse. Det er viktig å lære seg å gi slipp på denne tilknytningen. Å sette smørfigurene ut i skogen er en øvelse i dette.

Publisert 18. des. 2020 11:00 - Sist endret 24. nov. 2021 14:13