Chorten – sete for Buddhas lære

Det bhutanske landskapet er preget av små og store stupaer som kalles chorten. Dette er religiøse bygg eller minnesmerker. Chorten finnes i mange størrelser og har mange funksjoner. Noen chorten er små varder som viser retning og gjør veien trygg. De større blir bygget i tilknytning til klostre eller andre viktige åndelige steder. De har noen av de samme funksjonene som bønnehjul og bønneflagg.

Bildet kan inneholde: blå, arkitektur, fotografi, landemerke, avsluttende.

Chorten bygges etter en bestemt form med egen symbolikk. Selve formen skal fremstille den oppvåknede Buddhas sinn. De ulike ”etasjene” symboliserer de forskjellige elementene som kjennetegner et opplyst sinn.

Chorten inneholder ofte relikvier som kan forbindes med Guru Rinpoche og andre buddhistiske læremestre. Det kan være ting av gull og sølv eller ting som har mer åndelig verdi. Det hender at chorten blir plyndret av røvere. Dette er en svært alvorlig forbrytelse og blir straffet meget hardt.

Publisert 18. des. 2020 11:39 - Sist endret 24. nov. 2021 14:13