Hvorfor bli munk?

I Bhutan er munkene en naturlig del av samfunnet. De spiller en viktig samfunnsrolle og nyter stor respekt hos folk flest. Klostrene er utdannelsesinstitusjoner.

Bildet kan inneholde: sitter, samfunnet, tilpasning, munk, tinning.

Det er blant munkene vi finner de fremste ekspertene innen språkene dzongkha og tibetansk, innen astrologi og innen kunstformer knyttet til buddhismen. Noen munker sammenlikner det å være munk med livet som politimann eller militær; det er en mulighet til å gjøre noe for landet sitt. For mange munker er et liv i kloster frihet. Selv om det er mange regler å følge, slipper man også mange av bekymringene folk ellers har. Man vet hvilke rammer man må leve innenfor.

Foreldre ser klosteret som en mulighet til å gi barna en god utdannelse. Noen barn sendes i kloster allerede som 5-6 åringer. Munkeløftene avlegges først etter at man er fylt 20 år, så barna er ikke bundet til et liv som munk for alltid. Det er mulig å fortsette å bo i klosteret som voksen uten å avlegge munkeløftet. De må likevel følge en del av reglene i klosteret, som den strenge døgnrytmen. De får heller ikke lov til å ha kjæreste. Det er en fordel å ha et familiemedlem som er munk eller i hvert fall å kjenne en munk. Under mange religiøse handlinger må det nemlig være en munk til stede.

Bildet kan inneholde: øre, finger, kinn, mennesker, hud.

De unge munkene får ferie en gang i året, under nyttårsfeiringen. Da reiser de ofte hjem til familien og feirer sammen med den. Munkene har også en fridag i uken, og bor familien i nærheten av klosteret kan de dra på besøk denne dagen. Som ung munk er det vanlig å savne foreldrene sine, spesielt om natten. Trøsten er at det er mange som har det på samme måte. Det vokser fram et godt samhold og gode vennskap mellom munkene.

Publisert 18. des. 2020 10:57 - Sist endret 24. nov. 2021 14:13