Skoletilbud

Bildet kan inneholde: komfort, tilpasning, sitter, tinning, rødbrun.

Museumsbesøk og læringsressurser

Bhutan - Lyn i hjertet møter elevene vakre fotografier fra livet i buddhistiske klostre. Munkene studerer tekster og mediterer, men må også hjelpe til med å male hus og bære ved. Utstillingen gir et levende bilde av buddhismen og kan også stimulere til en diskusjon om religionens rolle og makt i et samfunn.

Tema for museumsbesøk

5. - 7. trinn

 • Bhutan - hvor i all verden ligger det?
 • Hva er et kloster og hvordan ser buddhistiske klostre ut?
 • Hva er en bønnekrans og i hvilke religioner brukes slike?
 • Hvordan er det å være barn og bo i kloster?
 • Elevoppgaver 5. - 7. trinn

8. - 10. trinn

 • Bhutan - et land i Himalaya
 • Særtrekk ved buddhistisk kunst og arkitektur i Bhutan
 • Tro og livstolkning i buddhismen
 • Hvordan er det å være ungdom og bo i kloster?
 • Elevoppgaver 8. - 10. trinn

Videregående skole , Religion og etikk 3VGS

 • Særtrekk ved tibetansk og bhutansk buddhisme
 • Kunst og materielle uttrykk i buddhismen i Bhutan
 • Livets hjul og reinkarnasjon
 • Forholdet mellom mellom religion og stat i Bhutan
 • Å studere en religion gjennom feltarbeid og deltakende observasjon
 • Elevoppgaver om tibetansk buddhisme (kommer!)

Forberedelse

For best mulig utbytte av museumsbesøket, kan elevene gjøre en enkel quiz (se PDF under) og gjøre seg kjent med nettsidene.

Museumsbesøket

Museumspedagogen introduserer utstillingens tema. Deretter jobber elevene i grupper med oppgaver om bildene og buddhismen. Besøket varer ca en time.

Hvis klassen har ekstra tid, kan elevene i grupper få utdelt en gjenstand (bønnekjede, bønneflagg, røkelse, hellig skrift, e.l.) de skal finne ut mer om.

Gratis pedagogisk tilbud tirsdag-fredag kl 0900-1500.

Bestillingsskjema

Skoletilbud

Spørsmål kan rettes til

skoletilbud@khm.uio.no

Læringsressurser

Tilbudet kan kombineres med Buddha, thanka, tempel

Bildet kan inneholde: munk, tinning, rødbrun, tradisjon.

Publisert 18. des. 2020 10:34 - Sist endret 24. nov. 2021 14:13