Buddhisme - offisiell statsreligion

Buddhismen i Bhutan er en variant av tibetansk buddhisme. Tibetansk buddhisme kan deles inn i fire hovedretninger: Nyingma, Kagyud, Gelugpa og Sakya. I det ytre er de ganske like, men retningene har ulikt vektlegging av filosofiske studier, meditasjon og tantriske øvelser. All tibetansk buddhisme legger stor vekt på forholdet mellom læremester og elev.

Bildet kan inneholde: briller, munk, sitter, lærer, lang.

Den mest grunnleggende læren i buddhismen er at årsaken til at levende vesener lider, er at vi misforstår. Vi hverken forstår eller aksepterer at alt er i konstant forandring. Målet med den buddhistiske veien er den fulle forståelsen av hvordan alt og alle henger sammen og ”flyter”. Det var denne innsikten Buddha våknet opp til.

Et annet viktig element er troen på reinkarnasjon, gjenfødelse. Summen av dine gode og onde gjerninger er avgjørende for hva du gjenfødes som. Det endelige målet er gjennom forståelse og innsikt å bli frigjort fra sirkelen av fødsel, død og fødsel - å bli frigjort fra samsara.

Bildet kan inneholde: oransje, håndtak, tømmer.

Enkelte store mestre oppnår så stor kontroll over sinnet og universet at de kan velge å bli gjenfødt og komme tilbake som menneske. Dermed kan de fortsette sin undervisning og spredning av buddhismen til det beste for andre. Et kjent eksempel er den 14. Dalai Lama. Idealet om å hjelpe alle levende vesener til å nå oppvåkningen ved å utsette sin egen frigjøring fra gjenfødelser, kalles bodhisattva-idealet.

De ulike retningene i buddhismen har oppstått ved at rekkene av gjenfødte mestre, og overføringslinjene mellom mester og elev, har ”tvinnet” seg sammen, slik at de sammen danner ”tråder” i et buddhistisk ”tau.”

Publisert 18. des. 2020 11:42 - Sist endret 24. nov. 2021 14:13