Dzong – festning, kloster og administrativt sentrum

I Bhutan er det påbudt å bevare tradisjonell byggeskikk. Selv helt nye bygg får et tradisjonelt utseende. De mest majestetiske bygningene i Bhutan kalles dzong. En dzong er en slags festning som både er administrasjonssenter og kloster. Bhutan er det eneste landet i Himalayaregionen der dzongene fortsatt har både religiøse og politiske funksjoner.

Bildet kan inneholde: outcrop, berggrunn, stein, bakke, geologi.

Dzong betyr opprinnelig ”uknuselig” eller ”kraftfull”. Ordet ble i tidligere tider brukt om steder med stor åndelig kraft. Det kunne for eksempel være huler og klipper hvor Guru Rinpoche hadde meditert eller overvunnet demoner.

Dzonger er bygget med kraftige steinmurer. Øvrig bygningsmateriale er tre, som er satt sammen uten bruk av spiker. Treverket har detaljerte utskjæringer og malerier med symboler og figurer fra buddhismen og Bhutans historie.

Det viktigste religiøse bygget i dzongen er det sentrale tårnet. Det representerer det buddhistiske kosmos. Her ligger templene, ofte flere i hver etasje. Langs utsiden av tårnet er det bønnehjul. Disse inneholder mantraer, bønner skrevet på pairlapper. Når man går tre runder rundt tårnet og snurrer hjulene, får bønnene fart og ønskene blir sendt ut i verden.

Bildet kan inneholde: infrastruktur, nabolag, by, vegg, gate.

Innenfor festningsmuren er det en eller to gårdsplasser. Der det er to, er den ene for administrasjonen og den andre for munkene og templene.

Tidligere fungerte dzongene som festninger til forsvar mot røvere og småkonger. Ulike buddhistiske retninger lå i strid med hverandre om overherredømme. Politisk og militær makt ble alltid sett i sammenheng med religion.

Publisert 18. des. 2020 10:59 - Sist endret 24. nov. 2021 14:13