Prosjektgruppe

Om Mani Padme Om

Fotografen

Utstillingen vi nå presenterer er et resultat av fotograf Gerben Groustras arbeid i Bhutan. Fotografiene er tatt under to besøk i landet i 2007 og 2008. Dette fotoprosjektet er det foreløpig siste av Gerben Groustras større prosjekter.

Faglig ansvarlig

Sosialantropolog Espen Liland Bjørnsen er faglig ansvarlig for utstillingen. Han leverte i 2005 sin hovedoppgave Ytre og indre landskap. En Bhutansk erfaring. Den er basert på mange måneders feltarbeid i Bhutan og i bhutanske klostre. Espen Liland Bjørnsen er selv praktiserende buddhist. Han arbeider nå for Integrerings og mangfoldsdirektoratet i Trondheim.

Prosjektgruppe ved Kulturhistorisk museum

  • Inge Bjørgen, håndverksleder
  • Line Gry Thorkildsen, snekker
  • Mari Mathiesen, produksjonsassistent
  • Martin Hager-Saltnes og Idunn Kvalø, tekstbearbeiding
  • Johnny Kreutz, grafisk formgiving og web
  • Idunn Kvalø, prosjektleder
  • Toril Mugaas, arkitekt

Fotoprint og montering

Publisert 18. des. 2020 10:36