Valgsamfunnet

Det viktigste trekket ved nåtidens moderne samfunn er at valgfriheten er så stor

Du kan velge måte å leve på, velge tro, velge verdier, velge samlivsform, velge yrke, velge, velge, velge.

I de fleste tradisjonelle samfunn var din livsvei lagt opp, og valgene du hadde var få.

Aldri før i historien har så mange hatt frihet til å velge så ulikt om hva de skal gjøre og hvem de skal være.

Mange vil hevde at det er nyttig for dagens samfunn å ha høy individuell flyttbarhet, ustabile parforhold i ung alder, små familieenheter og maksimale muligheter for å velge deg den karrieren du vil, den interessen du vil, og så videre.

Samtidig som dette sikkert er riktig, er det mye som begrenser valgene dine.

Og for noen av oss er begrensningene sterkere enn for andre.

For det er jo ikke bare du som bestemmer hva du skal kunne gjøre og hvem du er.

Det går en grense mellom de som kan velge å være annerledes og de som er annerledes.

Jo mer forskjellig du er fra "de andre", jo mer begrenses dine valg.

Du kjenner dine egne valg og din egen identitet, men andres meninger om din identitet kan ha store konsekvenser for livet ditt.

Andres meninger om hvem du er kan bestemme at du ikke får en jobb eller en bolig på grunn av ditt "fremmede" etternavn eller bestemme at du ikke kommer inn på et utested på grunn av ditt "fremmede" utseende.

Du kan selv bestemme om du vil respektere en annen, men du kan ikke bestemme om en annen skal respektere deg.

Hvem velger du? Hvem velger deg? KAN du velge?

Hva gjør du når noen viser at de ikke respekterer deg?

Når noen viser at de ikke respekterer deg, blir det veldig viktig å søke seg til andre som respekterer deg

Hva kan det føre til?

At du og dine holder tettere sammen? At du og dine isolerer dere fra "de andre"? At fiendebilder vedlikeholdes og forsterkes? At du og dine søker respekt gjennom kriminelle gjenger? At du og dine begynner å debattere i media eller å være med i organisasjoner som skal fremme gjensidig respekt? Å arbeide gjennom de politiske partiene? Å delta på foreldremøter og andre møter der ditt dagligliv utspilles?

De siste alternativene er de "riktige".

Men hva om de ikke hjelper så mye?

 

Hvem "eier" deg?

I de fleste tilfeller er vi er en del av et fellesskap der vi trives med å tenke og gjøre omtrent det samme som våre nærmeste

Men så oppstår uenigheter. Du føler at du ikke blir respektert. Eller andre mener at du ikke respekterer dem.

Hvis din uenighet fører til at noen vil presse deg til enighet, så kan du virkelig føle at du er "eid" av andre.

Eller er det kanskje du som vil overtale en i familien til "å ta til vettet?" En som du synes at du har rett til å bestemme over?

Å si at noen har oppført seg skammelig og frata ham eller henne omsorg og respekt, er et tungt ansvar å ta på seg.

Et grunnprinsipp i et rettssamfunn er at det er lov å "melde seg ut" av en familie, en gruppe eller en tradisjon, uten at noen har rett til å hevde å ha mistet ære av den grunn.

Godtar en ikke dette, bryter en ikke bare norsk og internasjonal lov, men også det grunnleggende rettsprinsippet om individets frihet og ansvar.

Hvem "eier" du?

Publisert 2. feb. 2021 09:07