Ekteskap i sambo-land

Ekteskap og samliv er omgitt av sterke verdier og sterke verdiuenigheter, spesielt om det ærbare og riktige og det skammelige og gale.

Men ekteskap er så mangt.

Vi kjenner samfunn som har anerkjent at når en mann og en kvinne flytter sammen, så er det et ekteskap.

Vi kjenner samfunn der ekteskap er resultatet av kompliserte forhandlinger mellom familier.

Derimellom finnes alle mulige varianter.

Vi kjenner ekteskap mellom en mann og flere kvinner, mellom en kvinne og flere menn, og mellom en mann og en kvinne og snart mellom en mann og en mann og en kvinne og en kvinne.

I noen samfunn er skilsmisser vanlige. I andre samfunn er skilsmisser utenkelige.

Alt dette kjenner vi fra solide, tradisjonsbaserte samfunn, etablerte lenge før "den moderne tids normoppløsning".

I de fleste samfunn var og er forelskelser viktige, men de kobles ikke nødvendigvis til ekteskap.

Ekteskap ble og blir sett på som fornuftige allianser som skulle og skal tjene flere enn de som giftet seg.

Forelskelsesekteskapene som bare angår de to er et nokså nytt fenomen, tilpasset valgsamfunnet, men som de fleste i Norge tror er det eneste riktige for alle.

Samboerskap og singelliv er en naturlig konsekvens av valgsamfunnets frihet og fleksibilitet.

Men friheten og fleksibiliteten fører også til at mange blir valgt bort og at valget dermed blir illusorisk.

Den vanskelige ekteskapsgråsonen

Det er en gråsone mellom det frivillige valget og tvang.

I denne gråsonen finnes alt fra milde og fornuftige argumenter til overtalelser som blir så sterke at de i praksis hindrer deg i å velge.

 

Truende parforhold?

Homofile ønsker nå å inngå forpliktende forhold som i et ekteskap.

Det er paradoksalt at når de gjerne vil bli like anstendige og ansvarsfulle som andre, så blir motstanden større.

Årsaken er nok at de vil gjøre til noe naturlig noe som mange mener er unaturlig.

Kjærligheten er en praktisk ting

Av og til ser du en alminnelig norsk mann som går sammen med en dame som ser ut som hun kommer fra et annet sted enn Norge. Kanskje er han mye eldre enn henne.

Og så tenker du kanskje: Han har kjøpt seg brud fra utlandet!

Det gir ikke mye respekt! Eller kanskje det burde gjøre det?

Dette kan også være et arrangert ekteskap. De to har arrangert det for seg selv.

Den ene var alene, kanskje bor han et sted der ingen norske damer vil bo, og han ville ha barn og føre slekta videre, på det stedet

Den andre var ikke alene, hun har nære familiemedlemmer som er fattige, og hun selv har få muligheter til å få jobb. Kanskje har hun barn hun vil gi en bedre fremtid.

Slike ekteskap kan mer enn mange andre være basert på respekt.

Gjensidig respekt for bakgrunnen for å velge som de har gjort. Gjensidig respekt for det offeret som kanskje ligger bak, ved å måtte flytte langt vekk fra sine egne eller føle at andre kanskje ikke respekterer at de har valgt hverandre på denne måten.

Og gjensidig respekt for at de har måttet lære å like hverandre på kortere tid enn mange andre.

De fleste elsker og ærer hverandre som andre ektefolk.

Da fortjener de din respekt også.

Publisert 2. feb. 2021 09:14