Heltene som går på tvers

Hvor ofte har du ikke lest en bok eller sett en film der helten gjør opprør mot vedtatte verdier?

Hvor ofte har du ikke sett at folk som insisterer på den tradisjonelle måten å gjøre ting på, fremstilles som enfoldige og forstokkede?

Dette gjelder ikke bare i det moderne, forandringsorienterte samfunnet. Ser vi på gamle eventyr fra ulike deler av verden, er helten den som bryter konvensjonene, enten han heter Espen eller Aladdin.

Selv i samfunn der en har lagt vekt på tradisjoner og respekt, er helten ofte den som bryter med tradisjonene og lykkes med det.

Likevel skal vi merke oss at "moralen" i eventyrene alltid er god og at de mest av alt handler om den som handler ut fra sitt gode hjerte, på tvers av regler om hva som passer seg.

I virkeligheten diskuteres og krangles det mye i de fleste samfunn. om hva som skal gi respekt og disrespekt.

Resultatet er ikke gitt.

Den som lager en helt ny vei å gå for å oppnå respekt er den som oppnår den største anerkjennelsen.

I så måte er det bare å se på historiens politiske forbilder.

Det paradoksale er at de som i dag mener at bestemte lærer er ufeilbarlige, refererer til personer som i sin tid ble beskyldt for å være respektløse overfor de "sanne" tradisjonene.

Selv religionsstifterne var helter som gikk på tvers av de vedtatte verdiene.

I situasjoner der de sosiale omgivelsene forandrer seg hele tiden, kan det se ut som at mange stivner i mønstre mer tradisjonelle enn noensinne, mens andre åpner opp for alle slags nye måter å være på.

Ser du nærmere etter, vil du likevel oppdage at alle forandrer seg, men på ulike måter.

Publisert 2. feb. 2021 09:02