Bare vi ikke snakker høyt om det

Noen ganger gjør vi ting vi skammer oss litt over, og er takknemlige for at det holdes innenfor familien. Og blir det kjent utad, er det til å "dø av"!

I media kan selv små ting bli store når det skrives stort nok om det. Oppmerksomheten kan gjøre en liten sak stor.

Det er noe allmennmenneskelig dette at bare vi ikke snakker høyt om det så kan mangt passere ...

"Alle vet" at det kan foregå mye som de fleste mener er galt, men så lenge ingen snakker høyt om det, så lar de det ligge.

For eksempel homofili "eksisterer ikke" i mange land, fordi det ikke skal eksistere. Alle vet at det egentlig finnes, men så lenge det er usynlig og ingen snakker høyt om det, så lar de det noenlunde i fred.

I mange familier med strenge regler mot sex før ekteskapet, kan de glatte over at det skjer, så lenge ingen snakker høyt om det utenfor familien.

Mange vil hevde at en skandale, det er ikke at noe galt er gjort, men at alle får vite det. Og familien til den som har gjort det som alle snakker om, føler at dette rammer dem også.

Når det kommer ut at noen har brutt reglene for god og sømmelig oppførsel, blir det veldig viktig for dem som synes dette er galt å gjenopprette normaliteten.

Derfor er det i enkelte saker den offentlige ydmykelsen ved at det skammelige er kommet ut, som har fått folk til å begå vold mot dem som skal ha brakt skam over familien.

Publisert 2. feb. 2021 09:16