Gaver som forplikter

Gaver ble og blir ofte brukt for å få innflytelse over andre.

En gave behøver ikke være en ting. En gave kan være å gjøre en tjeneste. Eller ta i mot et godt måltid.

I våre dager har vi regler om "smøring" og korrupsjon. Bryter du disse reglene, kan du føle deg tvunget til å fortsette fordi du er redd for å bli avslørt.

I mange samfunn var og er det alminnelig å bruke gaver for å få tilhengere. Tok du imot en gave og kunne gi tilsvarende tilbake, kunne du regnes som en alliert. Tok du imot en gave uten å kunne gi tilbake, var du regnet som en støttespiller.

Tok du derimot imot en gave, men ga noe enda finere tilbake, betydde det at du ville bygge deg opp til å bli en mektig person.

Det var risikabelt, for andre kunne utfordre deg og da måtte du ha så god økonomi at du kunne følge opp med stadig finere gaver.

Greidde du det ikke, kunne du latterliggjøre både deg selv og tilhengerne dine.

Å gi og ta imot på en måte som forplikter er vanligere enn vi tror i vårt samfunn. Å gi kan være å gi innpass i den riktige gjengen. P ta imot kan være å få beskyttelse og til gjengjeld være lojal tilbake når noen trenger deg - på jobben, i slekta, i skolegården, blant kamerater ...

Publisert 2. feb. 2021 08:57