Kvinneroller? Mannsroller?

Hvilke valg kan unge menn gjøre, og hvilke valg bør de gjøre, om de vil respekteres? Hvilke valg kan unge kvinner gjøre og hvilke bør de gjøre, om de vil respekteres

For noen tiår siden mente mange at det var både upassende og unaturlig at kvinner var bussjåfører eller kranførere eller en rekke andre yrker. Noen mente at det stred mot Guds orden. 

Kvinner var heller ikke velkomne som deltagere i enkelte idretter fordi mange mente at det var unaturlig og dessuten uestetisk.

Kan kvinner nå ha et hvilket som helst ærlig yrke eller delta i hvilken som helst idrett og likevel bli respektert? Gjelder det også menn?

I Norge og andre land har grensene for hva som passer seg å gjøre for kvinner utviklet seg dramatisk. Det har også vært viktige endringer i synet på hva som passer seg for menn å gjøre.

Når det gjelder hvem som gjør hva i hjemmet viser imidlertid undersøkelser at de "gamle" kjønnsrollene i praksis har forandret seg mye mindre.

Kanskje kan vi si det slik at før var det sterke begrensninger på hva kvinner fikk lov til å gjøre, mens det nå er mer et spørsmål om hva kvinner har lyst til å gjøre? At mulighetene er der, hvis kvinner velger dem?

Eller gjelder det ikke for alle?

Er det da verdifullt å ha begrensninger på valgene sine?At trygge og gode miljøer først og fremst oppnås i separate kvinne- og mannsfellesskap, eller at det er klare forskjeller på hva kvinner og menn bør gjøre?

Sex - mellom moral, praksis og det praktiske ...

Folk har veldig sterke meninger om hva som er riktig og galt når det gjelder sex.

Likevel: Det er få felter der den menneskelige variasjon er større. For det er ikke så enkelt som at i gamle dager var det strengere og nå er det mer liberalt. Slikt har variert opp gjennom historien og fra samfunn til samfunn.

Tenk deg hva slags person det er som svarer og hva du synes om den personen eller hvor din egen grense går.

Hun mener at det er ok å ligge med ham fordi

 • hun har lyst
 • en kvinne har like stor rett til å ha sex med den hun velger som en mann
 • det er alminnelig å gjøre blant voksne, enslige personer som liker hverandre
 • han vil bli kjæresten hennes
 • det er bestemt at hun og han skal gifte seg med hverandre
 • hun er gift med ham

Han mener det er ok å ligge med henne fordi

 • han har lyst
 • han er en mann og det er bra for menn å ligge med mange
 • det er alminnelig å gjøre blant voksne, enslige personer som liker hverandre
 • han synes at hun er en hore
 • hun er tilgjengelig som elskerinne, men kan da ikke bli ektefelle
 • han vil at hun skal bli kjæresten hans
 • det er bestemt at han og hun skal gifte seg med hverandre
 • han er gift med henne

Hun vil ikke ha sex før ekteskapet, men er kjæreste med en gutt som synes det motsatte er helt normalt. Er det et problem?

 • nei, vi bare svermer litt og jeg vil under ingen omstendigheter gifte meg med en som har slike verdier
 • ja, fordi han mener at jeg er unormal
 • ja, fordi han kan komme til å skryte på seg å ha hatt sex med meg uten at det er sant og da får jeg dårlig rykte
 • ja, fordi hvis jeg likevel har sex med ham, skjemmer jeg meg ut for slekta mi og vil ha problemer med å bli godt gift

Hun er kjæreste med ham og de har sex, men fordi hun gjør det, mener han at hun er uaktuell som ektefelle. Er det et problem?

 • ja, for egentlig forakter han meg
 • neida, vi har det hyggelig nå, men jeg synes han er altfor gammeldags til at jeg gidder gifte meg med ham
 • ja, for jeg håper at han skal velge å gifte seg med meg likevel

... og tro, håp og kjærlighet

Publisert 2. feb. 2021 09:11