Selv det unaturlige kan bli normalt

For omtrent hundre år siden gikk kvinner i Norge åpent ut og forlangte stemmerett, på lik linje med menn.

Motstanderne mente at slikt var mot Guds orden, for mannen skulle bestemme over kvinnen, og dessuten unaturlig, for kvinner var irrasjonelle og styrt av følelser.

Fedrene og ektemennene til disse kvinnene ble latterliggjort fordi de ikke greide å holde styr på sine kvinner.

Men mange tok etter og gradvis ble det unormale betraktet som normalt. Men da stemmerett for kvinner i Norge ble innført i 1912, rådde det fremdeles en dyp verdiuenighet i denne saken.

For omtrent førti år siden krevde afroamerikanerne i USAs sørstater samme rettigheter som hvite. Inntil da hadde den afroamerikanske befolkningen blant annet ikke tilgang til de samme skolene som hvite, måtte sitte bakerst i bussen, ble mobbet vekk fra nabolag der det bodde mest hvite og det ble lagt hindringer i veien for at de skulle ha stemmerett.

Mange hvite mente at det var mot Guds orden at de svarte skulle ha en slik frihet og dessuten unaturlig, for de svarte var irrasjonelle og styrt av følelser.

Men mange tok etter, svarte fikk samme rettigheter som de hvite og det unormale ble normalt.

For omtrent tjue år siden begynte mange homofile å stå frem offentlig og si at de var stolte over å være homser. Inntil da var homofile følelser "unaturlige" og skulle gjemmes bort.

Likevel tok mange andre etter, og i dag er selv fremtredende politikere åpent homofile.

Men mange mener fremdeles at det er i mot både Guds og naturens orden.

Vi som har skrevet dette mener at det var bra at mange tok etter i disse tilfellene og skapte nye regler for hva som kunne gi respekt - for kvinner, for svarte, for homofile.

Men vi kunne også brukt "motsatte" eksempler der vi syntes det ville vært veldig truende om mange tok etter og at det kunne gi grobunn for et samfunn der vi selv var dypt uenig i flertallets verdier.

I et demokrati har enhver rett til å kjempe imot en utvikling der det de mener er unormalt blir normalt.

Men med hvilke midler?

Publisert 2. feb. 2021 09:15