Uenighet og respekt

Har utstillingen gjort oss tydeligere uenig enn vi var før? Hva gjør vi da med uenigheten vår? Blir enige om at vi alle er gode mennesker og snakker ikke mer om det?

Valgsamfunnet gir store muligheter for fredelig samliv mellom ulike verdioppfatninger, men gir enda større muligheter for verdiutvekslinger og verdipåvirkninger fra person til person, gjennom møteplasser, verv, organisasjoner og det politiske systemet.

Uenighet er demokratiets føde

Alle har faktisk rett til å arbeide åpent for å få andre til å bli enige med seg, selv når det gjelder "fremmede" meninger flertallet er uenig i.

Kamp om verdiuenigheter har vært grunnleggende for utviklingen av demokratiet overalt.

Det nye i et kulturelt mangfoldig samfunn er at uenigheter på tvers av kulturer så lett blir oppfattet som hele "verdipakker" som inkluderer alle mennesker med samme opprinnelse.

Men demokratiet skal ikke ta stilling til hele tradisjoner, kulturer eller religioner. Demokratiet fungerer gjennom saker og prinsipper. Det vil si at en stor og uklar uenighet brytes ned til nøyaktig det uenigheten gjelder. Og så er det disse vi skal diskutere og fatte vedtak om.

Lover er til for å respekteres - og forandres!

I det norske mangfoldssamfunnet understrekes det stadig at alle som bor i Norge skal respektere norske lover og regler.

Men en glemmer å legge til at alle som bor i Norge kan bruke sine demokratiske rettigheter til å forsøke å forandre lovene og reglene.

Her er en liste over noen av lovene som var eller er knyttet til grunnleggende, umistelige verdier. Mange var for, mange var mot:

Jødeparagrafen; Påbudt konfirmasjon; Allmenn stemmerett; Stemmerett for kvinner; Skilsmisselover; Abortloven; Konkubinatparagrafen; Forbud mot homofili; Partnerskapslov; Likestillingslov; Lov mot diskriminering; Blasfemiparagraf; Ytringsfrihetslov; ærekrenkelseslov; Begrensninger på kjøp av tobakk og alkohol; Statskirkeordningen; kristelig formålsparagraf i skoler og barnehager.

Et ordspråk fra idretten sier at det viktigste er ikke å vinne, men å delta.

Det gjelder demokratiet også: Det er ikke lurt å isolere seg, det er viktig å delta.

Da vinner vi kanskje alle sammen.

Publisert 2. feb. 2021 09:18