Respekt – det store livsspillet om valg og tradisjoner

Det snakkes i dag mye om respekt mange steder og på mange måter.

Vi skal respektere kulturene, religionene, mangfoldet, levemåten, de gode tradisjonene, tradisjonsmat, familieverdier,slektssamhold,de eldre,identiteten, ideene og idealene. Vi skal respektere det å ha respekt.

Vi skal respektere uavhengigheten, individene, valgene, ensligheten, tosomheten, provokasjonene, endringene, ytringene, forkastelsen, det uprøvde og det utfordrende. Vi skal respektere det å være respektløs.

Det er liksom opplest og vedtatt at tradisjoner er på vikende front. Likevel refereres det stadig til saker der tradisjoner skal ha begrenset retten til å gjøre individuelle valg.

Individ og valg er nøkkelbegreper i vestlige oppfatninger av det moderne og riktige. De er sentrale i menneskerettighetserklæringen, som er er et resultat av en lang historisk prosess for å fremme individets rett til egne valg.

Likevel, uansett hvor individuelle vi synes våre valg er, vil vi alltid være bundet av konvensjoner. Konvensjoner kan være om alt fra det kortsiktige og overfladiske via dagligdagse ideer om hva som er riktigst, men ikke  farlig, til det vi synes er selve verdigrunnlaget vårt. Det vi kan kalle tradisjoner.

Denne utstillingen inviterer til refleksjon rundt samspillet mellom valg og tradisjoner ut fra tradisjonenes krav på respekt for sin velprøvde mellommenneskelighet og ut fra individets krav på respekt for det frie valgets respektløshet.

Vi sikter ikke mot enighet. Vi ønsker snarere å diskutere hvordan vi kan leve sammen som uenige.

Innhold

Ressurser

Original versjon

Se siden i dens opprinnelige versjon

Publisert 2. feb. 2021 09:04 - Sist endret 24. nov. 2021 14:33