Verdskaleidoskopet

Eit antropologisk blikk på verda - ei utstilling av bilete og objekt frå feltarbeid i den antropologiske forskingsprosessen.

Sundag 12. oktober opnar utstillinga ”Verdskaleidoskopet” i Historisk museum.

32 sosialantropologar frå Universitetet i Oslo viser fram bilete og gjenstandar frå feltarbeid over heile verda.

Her er norske kystfiskarar, australske urfolk, pilegrimsvandring i Andesfjella og poesiopplesing i Paris.

Bileta er frå forskeranes eige arkiv, og det er antropologane Cecilie Øien og Arnd Schneider som har tatt initiativet til utstillinga.

– Det er spesielt viktig for oss antropologar å tenkje visuelt i staden for gjennom ein tekst. Vi ynskjer at utstillinga skal inspirere til diskusjon om forholdet mellom bilete og tekst i antropologisk forsking. Bileta blir ofte degradert til ei støtterolle i forhold til teksten, seier antropologane.

For antropologar er heile verda ei scene i deira forskingsprosjekt. Dette blir reflektert også i fotoalbuma deira og i dei gjenstandane dei har tatt med frå feltarbeida. Utstillingas mål er å reflektere over bilete og gjenstandar sine evner til å representere og kommunisere antropologisk innsikt. Utstillinga er eit samarbeid mellom Sosialantropologisk institutt og Etnografisk seksjon ved Kulturhistorisk museum.

Sundag 12. oktober kl. 1300 vil Arnd Schneider og Cecilie Øien fortelje om bileta og gjenstandane og den innverknaden dei har hatt på prosjekta.

Støtte

Utstillinga er støtta av Norsk antropologisk forening.

Original versjon

Sjå utstillingssida i den opphavelege versjonen

Publisert 15. apr. 2020 08:44 - Sist endra 24. nov. 2021 15:34