Comedy of things

Hva har komedie og myter med vitenskapelig tenking å gjøre?

Tegning av en flosshatt, svart dress. I stedet for ansikt står teksten "Comedy of things".

Ofte forbinder vi vitenskapelig tenking med evnen til å ordne, analysere og kategorisere. Men kanskje er humorens og mytens evne til å skape assosiasjoner og det å sette ting sammen på uventede måter også et vesentlig grunnlag for vitenskapelig tenking?

For å utforske hvilken rolle humor spiller i antropologien, møtes 20 antropologer til en ukelang workshop i Tisvildeleje i Danmark i august 2014. Som forberedelse blev hver deltaker bedt om å ta med følgende til workshopen:

  • En vits fra det stedet hvor de har gjort feltarbeid
  • En vits fra det stedet de kommer fra
  • En myte fra det stedet hvor de har gjort feltarbeid
  • En myte fra det stedet de kommer fra
  • En gjenstand fra det stedet hvor de har gjort feltarbeid
  • En gjenstand fra det stedet de kommer fra

I løpet av workshopen ble deltagerne satt sammen i grupper og bedt om å sette alt det materiale sammen på nye måter. Tanken var at man kanskje på denne måten kunne skape bilder av hvordan en antropologisk verden ser ut. Hvordan ser en verden ut, der man konstant må la sine egne oppfattelser av tingenes og ordenes betydning utfordre av radikalt annerledes verdensbilder?  

Resultatet ble de fire installasjoner du ser her i Den røde sone. Kulturhistorisk Museum er det første stedet hvor kassene har blitt presentert for et publikum. Etter KHM skal kassene videre til to kulturhistoriske museer i Danmark.

Installasjonene er hverken forskningsresultater eller kunst, men en slags tankeprosess. I utstillingen kan du delta i denne prosessen: utforsk prosjektets hjemmeside, foreslå titler til installasjonene, bygg videre i Lego, eller bidra med din egen vits eller myte på veggen!

Personer ser på en gjenstand laget av plast.

Publisert 9. mars 2015 12:47 - Sist endret 22. juli 2022 12:53