Antroblikk 2018

Innblikk i felt. Masterstudentane i sosialantropologi viser årets feltarbeid i tekst og bilete.

Suppe kokt på kyllingføtter, Fiji.

Foto: Eline Tomine Olafsrud, 2018

Foto: Eline Tomine Olafsrud
Vafler i forgrunnen og utsikt til en fjelltopp i bakgrunnen
Foto: Adrian Hasnaoui Haugen, 2018

Kvart år dreg masterstudentene i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo på feltarbeid for å gjera forsking til deira masteroppgåver. Dei vel sjølv kvar dei vil dra og kva dei ynskjer å studere.

Ved å samle inn og skrive ned empiriske data, gjennom observasjonar og deltaking i dagleglivet, får studentane eit innblikk i kva som er viktig for folk i deira liv.

Feltarbeid på tvers av kulturar

I denne utstillinga inviterer masterstudentane oss med på deira fyrste etnografiske feltarbeid. Det er ein visuell representasjon av det utrulege mangfaldet av land, folk og tema som studentane har studert i felt, og skrive deira masteroppgåver om.

Foto: Sophie, Kapp Verde, 2018

 

Publisert 23. mars 2020 11:42 - Sist endra 24. nov. 2021 14:13