Antroblikk 2017

Masterstudentane i sosialantropologi viser si årlege fotoutstilling frå feltarbeid jorda rundt.

Et barn sitter på ryggen til en hest. Mennesker i bakgrunnen.

Under årlege festivalar viser dei adelege fram både hestekunstar og utstyr til hest og ryttar. Dei unge prinsane blir sett på som gamle nok til å delta når dei sjølv kan sitje oppreist på ein hest. Foto: Cecilie Baann frå hennar feltarbeid i Nord- Nigeria.

Kvart år reiser masterstudentane i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo på feltarbeid for å utføre forsking til masteroppgåva si. Dei vel sjølv kvar dei vil reise, tema for sine feltarbeids-studium og kva dei vil samle inn.

Denne utstillinga gjev eit innblikk i kvardagen i felt og viser kva mangfald av ulike land, folk og tema studentane har møtt. I denne utstillinga inviterer vi til ei reise gjennom 12 ulike stadar i verda.

God fornøyelse!

Arrangør

Tone Cecilie Karlgård
Publisert 26. sep. 2017 09:43 - Sist endra 22. juli 2022 12:48