English version of this page

Vikingtidens runer (750–1100)

Runesteiner forbinder man med vikingtiden. De ble vanligvis reist til minne om avdøde familiemedlemmer. Mens det er hundrevis av runesteiner fra vikingtiden i Danmark, og tusenvis fra Sverige, kjenner man til bare 50–60 fra Norge. Moten ser ikke ut til å ha slått an her.

Fra en runologisk synsvinkel begynner vikingtiden med overgangen til yngre runer tidlig på 700-tallet og varer til noe etter 1100, da det etter alt å dømme ble slutt på å reise minnesteiner.

Runer finnes også på smågjenstander fra vikingtiden. Vikingskipsgravene fra Oseberg og Gokstad inneholdt noen gjenstander med runer på.

Det er funnet omkring 400 norske mynter med runer fra årene 1065–1080. Runene er nesten alltid preget på baksiden av myntene og inneholder som oftest navnet på myntmesteren. Fem tekster går igjen. Den hyppigst forekommende er: ‘Gunnar eier dette stemplet’.

Bildet kan inneholde: stein, murstein, rektangel.
Foto: Eirik Irgens Johnsen © KHM

Bildet kan inneholde: font, tekst, linje, kalligrafi.

1. ‘...-ins sønn Skules sønn.’ / ‘ ... (ristet) disse (run)er da han for til ...’ Runesteinsfragment fra Klekken gård på Ringerike, Buskerud. Ca. 1050– 1125.

Bildet kan inneholde: gjenstand.
Foto: Ann Christine Eek © KHM

Bildet kan inneholde: svart, gul, linje, blad, linjekunst.

2. ‘Kyss meg!’ Bein av storfe fra Oslo. 1075-1100.

Foto: Eirik Irgens Johnsen © KHM

Bildet kan inneholde: sirkel, gul, linjekunst, linje.

3. ‘Gunhild laget spinnehjulet.’ Spinnehjul fra Hoftuft gård i Valle, Aust-Agder. 1000-tallet?

Bildet kan inneholde: linjekunst, tekst, linje, font, farge bok.

Bildet kan inneholde: linjekunst, linje, font.

4. a) ‘Tor(d)’/‘Turid’ og ‘Tora’; b) ‘Slode’. Hengesmykker av sølv fra Slemmedal gård i Grimstad, Aust-Agder. Ca. 900. 

Foto: © KHM 

5. Mynter fra Olav Kyrres tid. Gressli gård i Tydal, Sør-Trøndelag. 1065–1080:

Bildet kan inneholde: mynt, metall, valuta, penger, gjenstand.

a) ‘Lofrik [en engelskmann] eier dette stemplet.’

Bildet kan inneholde: sirkel.

b) ‘Askel eier denne ‘penning’ [=stemplet].’

Bildet kan inneholde: metall, sirkel, mynt.

Bildet kan inneholde: crest, emblem, logo.

c) ‘Kong Olav [Kyrre].’

Bildet kan inneholde: mynt, metall, valuta, penger, bronse.

Bildet kan inneholde: sirkel, logo.

d) ‘Aslak.’

Bildet kan inneholde: mynt, metall, valuta, penger, kryss.

e) ‘Gunnar eier dette stemplet.

Alle myntfotoer: Eirik Irgens Johnsen © KHM

Publisert 17. mars 2020 10:40 - Sist endret 26. apr. 2022 20:03