English version of this page

Runer i middelalderbyene

Om kvelden den 4. juli 1955 slo lynet ned på Bryggen i Bergen, og fire store bygårder brant ned.

I 14 år arbeidet arkeologer med utgravning av brannområdet og fant store mengder med gjenstander. Mange hadde runeinnskrifter.

I 1955 kjente man til færre enn 500 runeinnskrifter fra hele Norge fra skandinavisk middelalder, de fleste fra kirker. Utgravningen på Bryggen mer enn fordoblet antallet. Det viser at runer var i utstrakt bruk i middelalderens byer.

Siden har utgravninger i andre norske middelalderbyer avdekket mange nye runeinnskrifter. Flere runepinner fra Bergen og Trondheim er forretningsbrev eller eiermerker på handelsvarer.

I monteren er det utstilt gjenstander med runer fra Gamlebyen i Oslo og Tønsberg. Innskriftene er for det meste navn, runealfabetet og religiøse ord. Foran til høyre ser vi den eneste handelsinnskriften fra Tønsberg. Her står det: ‘seks (mark) og (én) øre’. Det er enten en vekt- eller en verdiangivelse.

Bildet kan inneholde: sirkel, linjekunst, gul, øye, font.

1. ‘fuþo’ (begynnelsen av runealfabetet). Trehjul fra Oslo. 1200–1300.

Bildet kan inneholde: tre, tre.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, gul.

2. ‘ssþlrþnmrssrænissk’ (uforståelig, runer i kode?). Ribbein av storfe fra Tønsberg. 1250–1300.

Bildet kan inneholde: gjenstand, tre.

Bildet kan inneholde: halskjede, hode, tekst, nese, linjekunst.

3. ‘ø Torgeir.’ Dreid trebolle fra Tønsberg. 1375–1450.

Bildet kan inneholde: stein, tre, vegg, frembrudd, geologi.

Bildet kan inneholde: tekst, gul, linje, linjekunst, hånd.

4. ‘fuþ’ (begynnelsen av runealfabetet?). Korsformet trestykke fra Oslo. Ca. 1250.

Bildet kan inneholde: tre, stein, driftwood, tre, geologi.

Bildet kan inneholde: gul, tekst, linje, rektangel, font.

5. ‘Arne eier.’ Høvel fra Tønsberg. 1250–1300.

Bildet kan inneholde: tre.

Bildet kan inneholde: gul, linje, tekst, font.

6. ‘Ivar.’ Beinkniv fra Oslo. 1250–1300.

Bildet kan inneholde: gul, linje.

7. ‘Ave.’ Trekrusifiks fra Tønsberg. Ca. 1250.

Bildet kan inneholde: tre, tre.

Bildet kan inneholde: gul, linje.

8. ‘+ AGLA +’ (religiøst kraftord). Trespatel(?) fra Tønsberg. 1200/1300-tallet?

Bildet kan inneholde: tre.

Bildet kan inneholde: gul, linje, tekst, font, kjede.

9. ‘Nål.’ Beinnål (fragment) fra Oslo. Ca.1100.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

10. ‘Tore. ???.’ Kam av bein fra Oslo. 1100–1125.

Bildet kan inneholde: stein, tre.

Bildet kan inneholde: gul, linje, tekst, font, linjekunst.

11. ‘Seks (mark) og (én) øre.’ Handelspinne fra Tønsberg. 1200-tallet?

Alle foto: Eirik Irgens Johnsen © KHM

Publisert 17. mars 2020 10:57 - Sist endret 26. apr. 2022 18:32