English version of this page

Politikk og religion

Fra 1130 til 1240 var Norge rammet av borgerkrig. Rundt 1160 allierte den ene siden seg med kirkemakten, mens den andre sloss for kongens gamle rettigheter. Slik ble striden den norske varianten av den europeiske konflikten mellom kirken og staten.

Kong Sverre var en av dem som kjempet mot kirkens makt. Etter et nederlag ved Bergen i 1194 rømte noen av Sverres motstandere gjennom Telemark på vei ut av landet. Under oppholdet skar to av deres ledere runer i planker i Vinje stavkirke. Den ene innskriften inneholder et skaldedikt. De lange trebitene med runer utstilt her, ble skåret ut da kirken ble revet i 1796.

For kirken var Kristus konge over alle konger. Den seirende Kristus i monteren er fra et krusifiks. Figuren har runer på høyre bein og på klesfolden over beinet. De forteller hvem som hang på korset. Ved høyre håndledd står ‘Tomas’. Han var apostelen som tvilte på at Jesus var stått opp fra de døde – helt til han så sårene etter korsfestelsen. 

Bildet kan inneholde: brun, linje, skrift, rektangel, grå.
Foto: Eirik Irgens Johnsen © KHM

Bildet kan inneholde: gul, tekst, linje, rav, skrift.

1. ‘Sigurd Jarlsson [halvbror til kong Magnus Erlingsson] ristet disse runene lørdagen etter Botolvsmesse [17. juni] da han hadde flyktet hit og ikke ville gå til forlik med Sverre, sin fars og brødres bane.’ Del av planke fra Vinje stavkirke, Telemark. 1194.

Bildet kan inneholde: brun, tekst, hvit, linje, skrift.
Foto: Eirik Irgens Johnsen © KHM

Bildet kan inneholde: gul, tekst, skrift, håndskrift, oransje.

2. ‘Hallvard fra Grenland ristet disse runer. Lykkelig er den som sviker – uslingen – aldri; sorg på hårskillens torv (dvs. sitt hode) venter man han kunne få; han vil unngjelde for meneden. Ikke er, ved heksenes styggedomskunster, sjøkrigerens hauker helt falt ned, og de bevarer hugens stridhet.’ Del av planke fra Vinje stavkirke, Telemark. 1194. 

Bildet kan inneholde: krusifiks, skulder, ledd, stående, håndledd.

Bildet kan inneholde: stamme.

Bildet kan inneholde: naturlig materiale.

Bildet kan inneholde: beige, kjemisk forbindelse.

Bildet kan inneholde: gul, tekst, linje, oransje, skrift.

3. ‘Jeg heter Jesus fra Nasaret. Jeg led den harde døden.’ ‘Tomas.’ Kristusfigur fra et krusifiks fra Lunder kirke, Ringerike, Buskerud. Ca. 1240.

Foto: Mårten Teigen © KHM

Publisert 16. des. 2020 13:19 - Sist endret 26. apr. 2022 18:02