English version of this page

Runebrev og elevøvelser

Runer ble også brukt til korrespondanse. Slike runebrev ble ofte skrevet på trestykker med fire flate sider. Flere runebrev ble funnet under utgravningene på Bryggen i Bergen. Et brev fra kong Sverres sønn, Sigurd Lavard, handler om en bestilling av spydspisser.

Innskriften på den korteste pinnen i monteren er et frierbrev i en trekantsituasjon. Vi vet ikke utfallet av denne gripende historien. Kvinnen hadde i alle fall forsøkt å spikke bort navnet sitt og navnene på de to beilerne før hun ble kvitt pinnen under gulvplankene i Lom stavkirke.

Den andre pinnen var trolig ristet av flere runeelever. Den første omtaler opplæring i runer. Deretter prøver elevene å overgå hverandre med sine runekunnskaper. 

På de store kopiene kan vi studere alle de fire sidene av begge pinnene. De avspikkede partiene på frierpinnen er rekonstruert.

Bildet kan inneholde: blå, brun, gul, tre, atmosfære.
Foto: Ann Christine Eek © KHM
Bildet kan inneholde: brun, gul, atmosfære, fotografi, hvit.
Foto: Ann Christine Eek © KHM
Bildet kan inneholde: tre, brun, gul, atmosfære, fotografi.
Foto: Ann Christine Eek © KHM
Bildet kan inneholde: tre, brun, gul, hvit, mønster.
Foto: Ann Christine Eek © KHM

Bildet kan inneholde: gul, tekst, linje, skråningen, skrift.

1. ‘Håvard sender Gudny[?] Guds hilsen og sin vennskap. Og nå er det min fulle vilje å be om din hånd, hvis du ikke vil være hos Kolbein. Tenk over dine ekteskapsplaner og la meg få vite din vilje.’ Runebrev funnet under gulvet i Lom stavkirke, Oppland. 1200/1300-tallet?

Bildet kan inneholde: brun, fotografi, hvit, vegg, khaki.
Foto: Eirik Irgens Johnsen © KHM

 

Bildet kan inneholde: brun, khaki, fotografi, atmosfære, hvit.
Foto: Eirik Irgens Johnsen © KHM

Bildet kan inneholde: gul, tekst, linje, skrift, skråningen.

2. ‘Eilif den verdige eier meg. Steingrim og jeg har snakket mye oss imellom av den grunn at jeg vil lære runer av det. /eaauo. Knor, jeg spør deg: Vil du gifte bort til meg en av dem? Og det er disse: mistill [=misteltein], ristill [=plogjern], tistill, histill, kistill [=liten kiste]. / E(n) t(o) t(re) f(ire) f(em) s(eks) s(ju) å(tte) n(i) t(i) e(lleve) t(olv) t(retten) f(jorten) f(emten) s(eksten) s(ytten) a(tten) n(itten) t(jue). / De bor i samme bu, Kløve-Kåre og kona til Vilhjalm. Lykkelig du da!’ Runepinne fra Tønsberg. 1250–1325.

Publisert 17. des. 2020 10:42 - Sist endret 26. apr. 2022 18:02