English version of this page

Runer i Norge gjennom 2000 år

Runer har vært i bruk som skrifttegn i Norge i nesten 2000 år. Innskrifter med runer er de tidligste eksemplene på bruk av germansk språk i Skandinavia. De begynner ikke lenge etter Kristi fødsel.

Arkeologene kan fortelle oss mye om hvordan folk i Norge levde i forhistorisk tid. Men språket deres og måten de uttrykte seg på, er det bare runeinnskriftene som kan opplyse oss om.

Runeinnskrifter er ikke lette å tolke. I den eldste tiden i Norge var de skrevet på urnordisk, et språk som ligger langt fra moderne norsk. Språket i vikingtiden og middelalderen, gammelnorsk, ligger ikke så langt unna og er mye bedre kjent.

Det latinske alfabetet kom til Norge med kristendommen rundt år 1000, men erstattet ikke runer. De to skriftsystemene ble brukt side om side. Snart tok man i bruk latinske bokstaver for å skrive gammelnorsk på pergament med blekk, og etter hvert ristet man latinsk tekst med runer.

Utstillingen presenterer runeinnskrifter som er funnet i Norge, hovedsakelig på Øst- og Sørlandet. Den første delen viser runenes utvikling fra de første kjente innskriftene i eldre jernalder, gjennom vikingtiden og inn i middelalderen. Den andre delen er tematisk. Den viser bredden og dybden i runeinnskriftene fra skandinavisk middelalder. Til slutt kommer en kort presentasjon av både den lærde og den folkelige bruken av runer etter reformasjonen i 1536.

Publisert 17. mars 2020 08:56 - Sist endret 26. apr. 2022 08:43