English version of this page

De første rune steinene – monumenter for de utvalgte

Vi kjenner rundt 50 steiner med innskrifter med eldre runer. De dateres til ca. 350–700.

Over halvparten er funnet i Norge, resten finnes i Sverige. Flere er skrevet til minne om folk som er døde. En del handler om selve gravleggingen, som ‘Jeg, HagustaldaR, gravla min sønn’. Dette står på runesteinen fra Kjølevik i Rogaland, nå utstilt i Universitetsbiblioteket på Blindern.

Steinen som er utstilt her, kommer fra gården Reistad på øya Hidra i Vest-Agder. Innskriften er trolig fra omkring 400 og består av tre linjer. Man pleier å tolke runene slik:

‘IuþingaR. [Muligens: IuþingaR (ligger her).]
Jeg, WakraR, har lært
skriving.’

Tolkningen er omstridt. Det har også vært tolket slik at WakraR forteller at han har ‘tatt land’, dvs. har bosatt seg.

Bildet kan inneholde: stein, gjenstand, geologi, stjerner.
Foto: Mårten Teigen © KHM

Bildet kan inneholde: tekst, font, linjekunst.

Publisert 17. mars 2020 09:42 - Sist endret 26. apr. 2022 18:02