Nordsjøfastlandet

Under siste istid vokste isbreen kraftig. Den tunge isen presset jordskorpen ned - mest i indre strøk der breen var tykkest. Sørlandet vest for Kristiansand lå under den tynneste delen av isbreen, og ble ikke presset så dramatisk ned som for eksempel områdene rundt Oslofjorden.

Kart

For 9000 år siden sto havet i Nordsjøen lavere enn i dag, og det var fastland mellom England, Danmark og Sverige. Nordsjøfastlandet var alt tatt i bruk av jegerfolkene. Steinalderredskaper som er kommet for dagen i Nordsjøen vitner om landbroen som nå er borte. Boplassfunn fra England, Danmark, Sverige og Norge viser mange likhetstrekk i redskapsinventar og levesett. En stor del av den eldste innvandringen til Sør-Norge har trolig skjedd via Nordsjøfastlandet. Da Søgnefolket levde for 8600 år siden var trykket fra isen minket og landet hadde begynt å heve seg igjen.

Nordsjølandet var i ferd med å forsvinne.

Publisert 21. des. 2020 11:54 - Sist endret 22. juli 2022 13:23