Kjønn, alder

Før hodeskallen var C-14 datert trodde forskerne at dette store kraftige kraniet tilhørte en mann.

Hodeskalle og steinstatue av et ansikt

Det første inntrykket måtte revurderes da skallen viste seg å være nesten 9000 år gammel. Folk som levde i eldre steinalder hadde nemlig kraftigere kranier enn vi har idag. Kvinneskjeletter funnet i Danmark og Sør-Sverige fra en noe senere del av steinalderen bekrefter dette. De øvrige beina som ble funnet sammen med hodeskallen var imidlertid nokså små og vevre. Dersom lår- og skinnebeinet tilhørte kvinnen, ville hun ha vært ca. 155 cm høy. Kvinnens tenner og enkelte trekk ved skallen indikerer at hun var mellom 35 og 40 år da hun døde.

Publisert 21. des. 2020 11:46 - Sist endret 22. juli 2022 13:23