Mange svar

Dette er ikke et typisk arkeologisk funn. Knoklene ble funnet i havet, uten gjenstander, og uten sikre spor etter boplass eller gravanlegg.

For å finne svar på våre mange spørsmål er det nødvendig med bidrag fra et stort og noe uvanlig team av eksperter.

  • Fysikere fra laboratorier for radiologisk datering var med på å aldersbestemme funnet.
  • Botanikere og spesialister i plantefossiler kartla hva slags flora som fantes på stedet.
  • Zoologer kunne fortelle om datidens dyreliv - både på land og i havet.
  • Geologer kunne avgjøre hvor høyt havet sto for 8600 år siden.
  • Odontologer, med kunnskap om tenner i steinalderen, har bidratt med opplysninger om den dødes kosthold og levesett.
  • Leger, røntgenspesialister og dataeksperter har gått sammen for å lage en fysisk rekonstruksjon av kvinnens hode.
  • Genetikere skal forsøke å DNA-teste beina for å avklare slektskapsforhold mellom individene.

Dette omfattende forskningsprosjektet er langt fra avsluttet, men spennende resultater foreligger allerede.

Publisert 21. des. 2020 11:40