Vegetasjon, dyreliv

Etter istiden ble klimaet stadig mildere. Med det varmere været kom nye arter av planter og trær. Bjørka var først ute og bredte seg uten konkurranse fra andre trær. Etterhvert innvandret osp, einer og furu, og fra ca. 9000 år siden, den varmekjære hasselen.

Tre bilder av dyr, fisker, pingvin og en gnager

På Søgnemenneskenes tid var bjørka etterhvert fortrengt av furu. Det var nå en tett blandingsskog med bjørk, furu, hassel og osp. På øyene langs kysten har vegetasjonen også omfattet disse artene, men litt mer spredt, avhengig av jordsmonnet.

Kysten med sine rike maritime ressurser dannet rammen om Søgnemenneskenes liv. Nesten alt de spiste kom fra sjøen.

På denne tiden var havet rikt på sei, hyse, knurr, torsk, sild, trolig også laks. I innsjøene levde gjedde, malle og abbor.

Av havfugler fantes rovfugler som havørn, glente og fiskeørn, samt storskarv, alke, lundefugl, teist og geirfugl. I elver og innsjøer var det svømmefugler, bever og oter.

Skulle kystfolket ha ønsket seg vilt til forandring, var blandingsskogen ikke langt unna. Her levde fortsatt urokser, kronhjort og villsvin, sammen med kjente dyr og fugler som elg, rådyr, bjørn, ulv, rev, villkatt, tiur, trane og stork.

Publisert 21. des. 2020 11:53 - Sist endret 22. juli 2022 13:24