Boplass

Vi vet ikke hvor kvinnen «bodde». Det er ikke funnet boplasser knyttet direkte til stedet hvor skjelettrestene ble funnet.

Rester av sjømat og tang

Vi kjenner derimot til en boplass fra samme tid på fastlandet rett nord for holmen. Denne boplassen er hittil ikke undersøkt. Kanskje ligger flere biter av puslespillet her og venter?

På Tørkop på østsiden av Oslofjorden har Universitetets Oldsaksamling undersøkt en boplass fra nøyaktig samme tid. Det ble funnet både enkle flintredskaper og bein av de dyrene menneskene hadde spist.

Beinene viser at de har forsynt seg av et rikt utvalg av saltvannsfisk og sjøfugl. De har også jaktet på store landdyr som elg og villsvin.

Menneskene på Tørkop har derfor hatt en mer variert diett enn Søgnefolkene, men deres boplasser og redskaper var sikkert ganske like.

Publisert 21. des. 2020 11:54 - Sist endret 22. juli 2022 13:19