Et samarbeid mellom tre kulturinstitusjoner

NIKU

(Norsk Institutt for Kulturminneforskning) er ansvarlig for det tverrvitenskapelige forskningsprosjektet om skjelettmaterialet fra Søgne. Arbeidet skjer under ledelse av en arkeolog. Som steinalderekspert setter hun funnet inn i en større kulturhistorisk sammenheng. Instituttets fysiske antropolog er spesialist på skjelettfunn fra forhistorisk tid og middelalder. Hennes omfattende analyser har gitt oss viktige kunnskaper om den dødes kjønn, alder og levekår.

Norsk sjøfartsmuseum

I flere sesonger har marinarkeologer fra Norsk sjøfartsmuseum foretatt undersøkelser på funnstedet. Museet har også stått for konservering av beinmaterialet.

Universitetet i Oslo

Universitetets Oldsaksamling som forvalter funn fra forhistorisk tid og middelalder har laget denne utstillingen.

Uten en vesentlig innsats og et stort engasjement fra både hytteeieren og en amatørarkeolog fra Søgne, ville funnet aldri ha blitt kjent.

Publisert 21. des. 2020 11:38 - Sist endret 22. juli 2022 13:24