English version of this page

Behov for beskyttelse på Marquesasøyene

Ved å studere etnografiske samlinger har sosialantropologen Alfred Gell analysert den estetiske stilen som preget dekorasjon innen både treskjæring, tatovering og steinhogging på Marquesasøyene i Øst-Polynesia. 

Han fant ut at former assosiert med forside, ansikt og øyne var gjengangere. Dekorasjonene var videre ofte tosidige (Janusfigurer) og heldekkende. 

Bildet kan inneholde: personlig verneutstyr, begivenhet, maske, automatisk del, metall.

Tvillingkøllene her er gode eksempler på Janus-gjenstander der ansikts- og øyemotivet repeteres på begge sider av kølla. Slik vender kølla alltid et beskyttet ansikt mot verden og etterlater intet rom for angrep mot en ubeskyttet bakside.

Totaltatoveringene tegnet av den russiske oppdagelsesreisende Georg Heinrich von Langsdorff i 1813 er eksempler på en karakteristisk hang til heldekkende dekorasjon av kroppens overflater. 

Bildet kan inneholde: virveldyr, erme, organisme, kunst, hodeplagg.

Gell knytter denne estetikken til en verdensanskuelse der både ting og personer var truet av sterke kaoskrefter. Mønstrene kan da ha hatt til hensikt å beskytte integriteten til det som var dekorert ved å styrke grensene mot omverdenens nedbrytende krefter.

Publisert 2. feb. 2021 13:11 - Sist endret 26. apr. 2022 16:32