English version of this page

Avtrekkerfiskens arvinger

Filipes skulptur Avtrekkerfisken er en metallutgave av lalavaens grunnmønster. Den er også en metallutgave av enkeltmaskene i det nettet som dekorerer gamle seremoniårer fra Australøyene og Seremoniøkser fra Mangaia.

Som lalavaens  grunnfigur er avtrekkerfisken et mønster som føyer sammen og binder fast bestanddeler som ellers ville falt fra hverandre ved første vindkast eller bølgeslag.

I et slikt perspektiv er kanskje nettopp avtrekkerfiskens evne til å holde og binde materialer sammen, og bevare dem som gjenstander mot nedbrytende krefter, en nøkkel til å forstå hvorfor det går igjen i Polynesisk dekorasjon generelt. Sett fra et slikt perspektiv er avtrekkerfisken et godt og velegnet mønster å bruke når sterke, beskyttende og varige ting skal skapes.

Bildet kan inneholde: bord, tre, rektangel, hylle, gulv.
Detalj av sammenføying
Bildet kan inneholde: brun, tre, rektangel, kunst, farger og nyanser.
Detalj fra barktøydesignet Fata a Tui Tonga 
Bildet kan inneholde: linje, rektangel, symmetri, farger og nyanser, mønster.
Detalj fra seremoniåras mønster
Bildet kan inneholde: produkt, rektangel, tekstil, tre, triangel.
Skulptur: Avtrekkerfisken

 

Publisert 2. feb. 2021 13:13 - Sist endret 26. apr. 2022 16:32