English version of this page

Hud som verner på Tonga

Dette er barktøy fra Tonga i Polynesia. Barktøy spiller en viktig rolle i rituelt liv. Det gis som gaver ved fødsel, bryllup og andre sosiale markeringer. I begravelser brukes det for å verne mot den potensielt skadelige virkningen den avdødes kropp kan ha for de pårørende.

Barktøy er fremstilt av det som på Tonga kalles treets 'hud' (kili). Brukt som liksvøp og kiste er barktøyet en "ekstra hud" som holder knoklene samlet etterhvert som avdødes kropp brytes ned. Knokler i klem eller gjennomboret av røtter kan gjøre pårørende syke. Det ekstra vernet barktøyet gir oppfattes derfor som viktig for folks helse.

Bildet kan inneholde: tre, rektangel, gulv, bildekk, gulv.

Tu’i Tongas skattkammer

Den høyest rangerte høvdingtittel i Tonga var Tu'i Tonga-tittelen. Mønsteret som er trykket på dette barktøyet kalles Fata ’a Tu’i Tonga som betyr "Tu'i Tongas loft”. I følge tradisjonen preget i riktig gamle dager et slikt mønster sammenføyningene der  bjelkene var surret til pilarene i Tu'i Tongas hus. Loftet var husets skattkammer hvor denne høvdingen eller kongens rikdom ble vernet og skjult.

Bildet kan inneholde: brun, rektangel, tre, triangel, skrift.

Barktøymatriser

Barktøyets mønster skapes tradisjonelt ved at det trykkes på barktøyet med en matrise. På denne er grunnmønstre sydd fast til en fleksibel plate laget av kokospalmens plantefibre. Som i surringens grunnmønster og Filipe Tohis samtidskunst er en X omgitt av et kvadrat en gjenganger i klassisk barktøydesign. Når matrisen trykkes mot barktøyet avtegnes matrisens linjer og felter i barktøyet. Ved å fylle inn ulike felter med sort plantefarge er matrisen utgangspunkt for ulike geometriske mønstre.

Bildet kan inneholde: brun, rektangel, produkt, tekstil, bordduk.

Modernisering av design

Gamle barktøy fra Tonga har ofte geometriske og abstrakte mønstre. Det som fremstilles er svært stilisert og basert på matriser. Nyere barktøy blir i økende grad dekorert med figurative mønstre. Her har tegningene billedlikhet med det som fremstilles. De to dekorasjonsformene eksistere likevel side om side. Ett og samme barktøy kan ofte være dekorert med både billedlike og geometriske/abstrakte motiver.

Publisert 2. feb. 2021 13:08 - Sist endret 26. apr. 2022 16:32