Innhald

Sist endret 26. apr. 2022 17:02 av lenkeretter@localhost

Eit godt eksempel på aboriginske kunstnarars nytenking er warrgadi, dilly-veskene.

Sist endret 26. apr. 2022 17:02 av lenkeretter@localhost

I fleire av utstillingsmotiva skildrar kunstnarane drøymetidshistorier. Ordet drøymetid oppstod på slutten av 1800-talet.

Sist endret 26. apr. 2022 17:02 av lenkeretter@localhost

"We paint the Stories of our Culture" – Australsk aboriginerkunst frå drøymetida til kunstgalleria.

Sist endret 26. apr. 2022 17:32 av lenkeretter@localhost

For aboriginske kunstnarar er det viktig å understreke at kunsten for dei er ”meir enn vakre bilete”.

Sist endret 26. apr. 2022 17:32 av lenkeretter@localhost

Aboriginske kunstnarar seier ”Vår kunst er ikkje berre funnen på, den kjem frå drøymetida. Vi gjev dykk vår kultur gjennom vår kunst”.

Sist endret 26. apr. 2022 17:32 av lenkeretter@localhost

Samtidskunsten i denne utstillinga er laga i perioden 2007 - 2010 og kjøpt ved kunstsenter i aboriginske lokalsamfunn.

Sist endret 26. apr. 2022 17:32 av lenkeretter@localhost

Aboriginane er ingen einskapleg gruppe. Dei er delt i mange ulike regionale språkgrupper, og kvar språkgruppe er igjen delt i fleire slektsgrupper.

Sist endret 26. apr. 2022 17:32 av lenkeretter@localhost

Tunga og coolamon er behaldarar som blei brukt til å frakte bushmat i. Barkbehaldaren, tunga, blir laga og brukt på Tiwi Islands. Coolamonen blir laga av tre. Den blir produsert og brukt over heile Sentral- og Nord-Australia.

Sist endret 26. apr. 2022 17:32 av lenkeretter@localhost

Aboriginanes kunst blir ofte omtale som verdas eldste kunstform.