English version of this page

Tobakk: Røyk som gir "energi"

Spredningen av tobakk over hele verden er et resultat av kolonialismen. Fra å være brukt i religiøs sammenhenger blant amerikanske indianere, har tobakk blitt en global vane av omfattende dimensjoner.

Bildet kan inneholde: har, nese, menneskelig, mennesker, anlegg.

Tobakk ble brakt til Sørøst-Asia fra Amerika av spanjoler, hollendere og engelskmenn da de kolonialiserte regionen. Tobakksrøyking spredde seg ekstremt raskt og nådde alle kulturer innen utgangen av det 19. århundret.

Tobakk er relativt lett å dyrke og krever lite arbeidsinnsats. I fjelltraktene i Det gyldne triangel dyrkes tobakk sammen med andre vekster til lokalt konsum. Bøndene tørker bladene i sola og maler den opp manuelt. Små mengder blir solgt på de lokale markedene og bringer pengeinntekter til innkjøp av nødvendigheter.

Blant landsbybefolkningen røyker de fleste hjemmedyrket tobakk som enten er rullet i maisblader eller i piper. Pipene kan være statusobjekter av stor verdi og kunstnerisk betydning som kan arves eller veksles for penger i nødsituasjoner. Trepiper graves noen ganger ned med de avdøde siden man tror at sjelene vil røyke i det neste livet.

Blant mange etniske grupper, tror man at tobakksrøyk har spesielle helbredende egenskaper. På liknende måte som betel kan den overføre magiske krefter og oppretter den riktige balansen i kroppen. Mange mennesker påstår at røyking gir dem "energi". I tillegg blir tobakk nå gitt som ofring til forfedreånder.

Røyking ble først populært blant overklassen som etterliknet europeiske menn. Røyking ble betraktet som en utelukkende mannlig aktivitet; kvinner kunne ikke begynne med fremmede skikker. Til og med i dag røyker få lavlandskvinner i offentligheten, men røyking er vanlig blant kvinner i fjelltraktene. Unge kvinner utfordrer denne holdningen, og røyking har blitt en måte å gjøre opprør mot tradisjonelle kjønnsroller.

Nikotin er det avhengighetskapende stoffet i tobakk og tobakksrøyk. Ved inhalering blir det fort absorbert i blodet og hjernen og langsommere ved tygging eller snusing. Nikotin i små doser fungerer som en mild stimulant, men i store doser er den giftig og til og med dødelig.

I løpet av de siste tretti årene har røyking av sigaretter blitt mer og mer populært og har erstattet hjemmedyrket tobakk. Multinasjonale selskaper har etablert datterselskaper og markedsført sine produkter under lokale merker. Aggressive markedsføringskampanjer har som mål å øke antall røykere i utviklingslandene hvor lover ofte mangler, rettsystemet er svakt og befolkning er uvitende om helserisikoer.

Til tross for helseproblemene røykingen skaper, er det et legalisert rusmiddel i alle land. Dessuten letter røyking sosial interaksjon og er økonomisk viktig. Tobakk skaper inntekter for bøndene, forretningsvirksomhet og regjeringer i form av skatt. Tobakksrøyking er i ferd med å øke i Det gyldne triangel.

Publisert 21. des. 2020 12:54 - Sist endret 26. apr. 2022 16:02