English version of this page

Opium: Velsignelse og byrde

Opium er en av verdens eldste medisiner, og har blitt dyrket i minst 5000 år som et effektivt smertestillende middel.

Bildet kan inneholde: jordbruk, felt, mennesker i naturen, tilpasning, landlig område.

I dag er opium og heroin forbundet med avhengighet og kriminalitet. Opium har blitt dyrket i stor skala i Det gyldne triangel for å finansiere kriger, deriblant CIAs hemmelige aktiviteter i Indokina og etniske konflikter i Burma. Området ble trukket inn i internasjonale konflikter, og dette har skapt sosiale sammenbrudd og ødelagt av lokale tradisjoner.

Opium dyrkes på solrike jordstykker i den tørre vintersesongen. Etter kronbladene har falt av kapslene, skjærer man 1-1,5 mm dype snitt rundt hver kapsel. Et melkelignende stoff siver ut og stivner til en klissete svart masse, som kalles for rå-opium. Opium blir skrap av kapslene og kokt for å fjerne urenheter.

En tradisjonell opiumspipe består av en lang bambusstamme som ender i en liten metallskål eller et hode. Det finnes et ørlite hull på toppen av skålen hvor den oppvarmede opiumsballen plasseres. Man holder opiumen over en ilden og dampen inhaleres. Vanligvis sovner røykeren for en kort tid og etterpå oppleves en avslappet tilstand. Regelmessig røyking kan fort skape avhengighet.

Opium har vært en viktig medisin som har leget mageonder og infeksjoner, og fungerte som et generelt smertestillende middel. Dette er fortsatt tilfellet i områder hvor man ikke finner helsetjenester. Opium har også blitt brukt som et elskovsmiddel og i rituelle sammenhenger av sjamaner. I tillegg har opium fungert som penger i de isolerte områdene av Det gyldne triangel.

Opium er den "perfekte" salgsvekst. Den er lett å dyrke, krever lite teknologi, blir mer verdifull under oppbevaring og oppkjøperne kommer til landsbyene. Opium er en viktig del av den lokale økonomien til fjellfolk, men blir også produsert på en stor skala i regi av politikere, soldater og forretningsfolk. Profitten er enorm, men lite finner veien tilbake til landsbyene.

For å produsere en kilo morfin som kan raffineres videre til heroin, trenger man ti kilo opium. I 1997 var Burma verdens største produsent av ulovlig opium (59%), fulgt av Afghanistan (31%), Laos (5%) og Pakistan (4%), samt en mindre produksjon i Thailand og Sør-Kina. En stor mengde av dette finner veien til europeiske og amerikanske byer som heroin.

Mange bønder som dyrker opium blir avhengige selv, og dette reduserer familienes produksjon og fører til at de blir trukket inn i en fattigdomsspiral. Mange unge mennesker blir heroinmisbrukere som en følge av rask sosial endring, arbeidsledighet og krig. Spesielt i Shan-staten i Burma har heroinmisbruket og spredningen av HIV/AIDS gjennom deling av sprøyter, fått et enormt omfang.

For flertallet av bøndene i Det gyldne triangel, er opium både en velsignelse og en byrde. Opium gir inntekt men fører også til en nedbrytende avhengighet. Alternative inntektsmuligheter trengs, men uten infrastruktur, helsetjeneste, adgang til markeder og andre forbedringer, vil opiumproduksjon antagelig forsette. Den vellykkete reduksjonen av opiumproduksjon i Thailand var hovedsakelig et resultat av en generell velstandsutvikling.

Publisert 21. des. 2020 12:56 - Sist endret 26. apr. 2022 15:31