Pedagogiske opplegg

Det finnes mange relevant diskussjonstemaer. Her er noen.

  • Hvordan balanserer ulike samfunn positive og negative virkninger av rusmidler i forhold til kulturelle verdier?
  • Finnes det noen samfunn som ikke bruker rusmidler i en eller annen form?
  • Kan vi motvirke rusmidlenes verste følger ved å forstå de kulturelle sammenhenger de inngår i?
  • Er det mulig å sammenligne helsestatistikk med individuell nytelse?
  • Kan vi måle kunstnerisk verdi opp mot økonomisk utnyttelse?
  • Les The Marlboro Man comes to Thailand [Wayback Machine] (http://www.ash.or.th/situation/foreign.htm) [Wayback Machine]. Ifølge artikkelen sendte amerikanske myndigheter i 70- og 80-tallet tobakk verdt over 6 milliard kroner til tredjeverdensland som ledd i utviklingsprosjektet MAT FOR FRED. Hva mener du om denne type statssubsidiert eksport?
Publisert 21. des. 2020 13:06