English version of this page

Ordliste

De mest brukte ordene, både spansk og på yoruba (det religiøse språket i santería, som har blitt bevart fra slavenes tid og som fremdeles brukes i deler av Nigeria), vil bli forklart her. Ordene er markert i teksten med kursiv.

Babalawo

Padre de los secretos, hemmelighetenes far. Prest i Ifá, det øverste trinnet i santería, en stilling kun beregnet for menn. Babalawoen er den som kan ofre dyr og som gjennom sin kommunikasjon med Orula, spådomsguddommen, kan spå om fremtiden.

Hacerse santo

Betyr "å gjøre santo" eller å fødes i religionen, og er selve innvielsen i religionen. Innvielsen finner sted under et ukelangt opphold i et rom, der den som skal innvies fødes på nytt symbolsk og mottar santoen over sitt hode. Etter dette blir den personen som er innviet santera (kvinnelig innviet) eller santero (mannlig innviet), og vedkommende kan selv begynne å arbeide i religionen.

Iyawó(se)

Novise. Det er en person som i løpet av det siste året er blitt innviet i santería. De kan gjenkjennes på deres hvite klær som de må bære et helt år etter innvielsen. I tillegg er de underlagt en rekke forbud.

Madrina

Gudmor. Den santeraen (kvinnelig innviet) som følger en gjennom innvielsesritualet og som senere skal veilede en i religiøse spørsmål. Jamfør padrino som er den mannlige varianten.

Obbá

Offerprest. Obbaen kan på lik linje med babalawoen ofre dyr.

Oricha/Ocha

Guddom. Oricha er det afrikanske navnet for santo, med andre ord guddom i santeríapanteonet. Santo er for øvrig det mest brukte navnet blant de troende, selv om de i litteraturen ofte omtales som orichasSanto kommer fra det katolske navnet for helgen. Navnet Regla de Ocha, som er et annet navn på santería, stammer fra ordet orisha.

Padrino

Gudfar. Den santeroen (mannlig innviet) som følger en gjennom innvielsesritualet og som senere skal veilede en i religiøse spørsmål. Jamfør madrina, som er den kvinnelige varianten.

Santera/santero

Kvinnelig og mannlig innviet. De som har gjennomgått "hacerse santo" ritualet og som derfor kan arbeide med religionen og selv gjennomføre initiering av andre, med andre ord bli madrina (gudmor) eller padrino (gudfar).

Santo

Guddom. På Yoruba kalles de gjerne oricha eller ocha.

Publisert 2. feb. 2021 09:55 - Sist endret 26. apr. 2022 08:43