Om utstillingen: Afrikanske guder i Havannas gater

Cuba-utstillingen, "Afrikanske guder i Havannas gater", åpner i januar 2004 på Historisk Museum. Det er Universitetets Kulturhistoriske Museer (UKM) som med denne utstillingen ønsker å vise cubansk kultur gjennom en utstilling om den afro-cubanske religionen santería.

Utstillingen skal bygge på en større samling av gjenstander som brukes i denne religionen og som ble samlet inn av sosialantropolog Anne Engh under hennes feltarbeid på Cuba i år 2000. Samlingen består av suppeterriner hvor gudene bor, drakter brukt under innvielsen, bjeller for å påkalle gudenes oppmerksomhet, perlekjeder brukt av de troende for å vise hvilken gud som er deres beskytter, kroner, dukker og mye mer. Anne Engh er faglig ansvarlig for utstillingen som i tillegg til å bygge på samlingen og hennes Cand.polit.-avhandling "Santería es una religión alegre", vil vise Cuba gjennom et rikt utvalg av fotografier fra landet over en periode på fem år. Gjennom fotografiene vil santería bli satt inn i en større sammenheng - det Cuba hvor religionen er en levende del av dagliglivet.

I tillegg til utstillingen på Historisk Museum, ønsker vi at Oslo skal bli preget av Cuba et par kalde vinteruker, gjennom fotoutstillinger, danseforestillinger, konserter, foredrag, filmfremvisninger, kaffe, rom og sigarer.

For mer informasjon eller for spørsmål, ta kontakt med Tone Cecilie Simensen, seksjonsleder for utstillings- og publikumsseksjonen på Historisk Museum, eller Anne Engh, faglig ansvarlig for utstillingen.

Publisert 2. feb. 2021 10:28