Kontaktinformasjon

Ta kontakt med en av de nedenstående om du ønsker mer informasjon.

Tone Cecilie Simensen

  • seksjonsleder
  • Utstillings- og publikumsseksjonen
  • Universitetets kulturhistoriske Museer.
  • P.B. 6762 St. Olavs plass
  • N-0130 Oslo
  • Besøksadresse
  • Frederiksgt. 2
  • Telefon: 22 85 99 64
  • Telefaks: 22 85 99 60

Anne Engh

Publisert 2. feb. 2021 10:29