English version of this page

Sanni

18 masker, 18 sykdommer – og sjefen for dem alle

De 18 ansiktsmaskene i dette monteret brukes i Sanni Yakuma. De representerer 18 ulike aspekter av demonen Maha Kola Sanni. Demonen er til stede her i den store masken. Denne masken inneholder også alle de små.

Bildet kan inneholde: kunst, rektangel, skrift, maleri, mønster.
Maha Kola Sanni i maskeform. Foto: Øivind Fuglerud

Sanni Yakuma pågår fra solnedgang til soloppgang. Det inneholder en rekke ulike sekvenser med dans, ofringer og komedie. Maskene brukes bare i deler av det omfattende ritualet.  

Ekspertene

Målet med demonritualene, tovils, er å helbrede sykdom. De utføres av rituelle eksperter, aduras. I lokal forståelse skyldes sykdom ubalanse i kroppens tre elementer: galle, slim og luft (sannipata). Demoner kan være årsak til slik ubalanse. For å gjenopprette balansen må riktig rituale rettes mot riktig demon.

Bildet kan inneholde: sko, produkt, mote, t skjorte, bagasje og vesker.
En adura i Matara viser frem sine masker. Foto: Øivind Fuglerud

Bestemte familier i bestemte kaster har tradisjonelt forvaltet denne kunnskapen. I den singalesiske befolkningen på Sri Lanka er dette i første rekke berava-kasten (trommeslagere) og karava-kasten (fiskere). Ekspertene, aduraene, blir sett opp til som helbredere. Like fullt gjør deres omgang med demoniske krefter  at mange holder avstand til dem. Helbredelsesritualene er en av åtte grener i tradisjonell ayurveda-medisin.

Bildet kan inneholde: muskel, munn, øyevipper, menneskelig, nakke.
En adura i Matara viser frem sine masker. Foto: Øivind Fuglerud

Flere verdener

Verden er, i følge singalesisk forståelse, delt i mange nivåer (lokha). De tre viktigste er:

  1. gudenes verden (deva lokha)
  2. menneskenes verden (manussa lokha) og
  3. demonenes underverden (amanussa lokha).

I demonenes verden finnes et utall mer eller mindre ondskapsfulle skapninger.

Hele denne kosmiske orden er underlagt Buddha. Buddha har oppnådd nirvana. Han står utenfor og over alle, også gudene. Når demoner angriper mennesker trår de ut over grensen for sitt eget område. Dermed er dette et angrep på hele universet. De rituelle ekspertenes evne til å helbrede bygger på Buddhas kraft. De overtaler demonene til å trekke seg tilbake. Slik hjelper de til med å opprettholde den kosmiske orden.

Maha Kola Sanni – en demon blir født

En dag må Kong Sankapala forlate riket sitt. Mens han er borte blir det klart at hans kone, dronning Asupala, er gravid. Når kongen kommer hjem anklager han dronningen for utroskap. Hun klarer ikke overbevise ham om sin uskyld og blir henrettet.

Kola Sanniya. Foto: Hege Myrlund Larsen

I det dronningen dør føder hun en gutt. Kongens astrologer advarer om at gutten vil ødelegge kongeriket hvis han får vokse opp. Mot astrologenes råd lar kongen gutten leve, og lar syv prinsesser amme ham.

Gutten vokser til og sverger hevn over faren som tok livet av hans uskyldige mor. Han forlater byen hvor han vokste opp og går ut i skogen. Her samler han 18 giftige planter før han vender tilbake til byen som demonen Maha Kola Sanni. Han dreper sin far, drikker blodet hans, spiser kjøttet av kroppen hans og sprer sykdom og død til alle i riket.

Lukten av råttent menneskekjøtt blir så sterk at Buddha legger merke til den. Av medlidenhet med menneskene bestemmer Buddha seg for ordne opp. Buddha forviser Maha Kola Sanni fra byen og renser den med et regn av vakre blomster.

Maha Kola Sanni får leve. Betingelsen er at han ikke lenger dreper, men bare bringer sykdom til menneskene. Maha Kola Sanni må love Buddha å ta sykdommen tilbake dersom menneskene bringer ham gaver.

Myter og masker

Sanni-maskene som vises i utstillingen er del av et ”system” av maske-representasjoner som vever sammen elementer av buddhisme og hinduisme med singalesisk historie og mytologi. Sanni Yakuma er en av fem ulike former for demonritualer – tovils – som uføres for fem mektige demoner; Maha Kola, Mahasona, Riri Yaka, Suniyam og Kalu Kumara.

Mens Maha Kola Sannis opprinnelse er knyttet til en av de hellige tekster i buddhismen (suttaene), stammer Mahasona – en demon som lever på gravsteder –  fra en av kong Dutugemunus ti krigere. Kong Dutugemunu er en skikkelse fra singalesisk mytologi som antas å ha levd 200 år før vår tidsregning. Riri Yaka, bloddemonen, stammer fra prinsesse Kuveni, som sies å ha hjulpet singalesernes stamfar prins Vijaya med å erobre Lanka gjennom å forråde sitt eget folk, yakaene, som var de opprinnelige beboerne på øya. Som hevn rev de ut tungen hennes. Riri Yaka er født av blodet fra tungen.

Pandam Paliya. Foto: Hege Myrlund Larsen

Sanni og Pali

Sanni-demonenes opptreden forberedes gjennom de tolv paliya som renser den rituelle arenaen. Disse har med seg ulike gjenstander som brukes for dette formålet; Dunu Paliya bue og piler for å jage uvedkommende demoner, Kendi Paliya hellig vann for renselse, Salu Pailya gudinnen Pattinis sjal osv.

Den som alltid opptrer først er Pandam Paliya som har med fakler. Pandam Paliyas maske sies å representere en løve, et dyr med særlig betydning i singalesisk mytologi (”sinha” betyr løve). Singalesernes mytiske stamfar, prins Vijaya, var barn av Sinhabahu og Sinhasivali, som var søsken gift med hverandre og som selv var avkom av prinsesse Suppadevis samvær med en løve.

Vijaya forvises fra sin fars kongerike i Nord-India på grunn av dårlig oppførsel og kommer til Lanka hvor han får hjelp av prinsesse Kuveni med å erobre landet. Siden sviker han henne, noe som forårsaker uhell og lidelse for hans etterkommere..

Ordenes kraft

De rituelle ekspertene bruker gaver og mantraer når de forhandler med demonene. Mantraer er magiske formularer. Under ritualet brukes en igaha, en rituell stav, til å fjerne sykdom fra pasientens kropp. Denne staven tilføres kraft gjennom mantraer. Den beskytter også eksperten mot demonenes krefter.

Bildet kan inneholde: fawn, har, tilpasning, klesdesign, skjønnhet.
Kendi Paliya. Foto: Hege Myrlund Larsen

Mantraenes kraft ligger ikke i ordenes betydningmen i hvordan de lyder. I demon-ritualer bruker ekspertene mantraer, fløyter og trommer for å påkalle demonenes oppmerksomhet og styre deres vilje. Mantraer kan være farlige dersom de ikke uttales korrekt.

Bildet kan inneholde: membranofon, tromme, idiophone, musikk instrument, tekstil.
Sallue Paliya. Foto: Hege Myrlund Larsen

Mantraene er forbundet med yantraergeometriske mønstre som representerer universets oppbygning. Ekspertene former og dekorerer seremoniplassen, altrene og offerkurvene med yantra-mønstre.

Bildet kan inneholde: svart, rektangel, organisme, skrift, mønster.
Yantra-mønstre fra S.Gunawardena: Palm Leaf Manuscripts of Sri Lanka. Ratmalana, Sri Lanka 1997.
Publisert 27. jan. 2021 10:35 - Sist endret 26. apr. 2022 19:02