English version of this page

Okamoto Ryûsei

Okamoto Ryûsei (opprinnelig Okamoto Yoshimi) ble født i Muroran, Hokkaidô i 1949. Selv om han har bakgrunn i fiskeri, med universitetsgrad i marin biologi, endret han retning for å bli tresnittkunstner under veiledning av Yoshida Tôshi.

Trykkene hans har tema som disse

  • Ukiyo-e i dag
  • Barn i Asia
  • Den første kjærlighet
  • Hvite rev
  • Klovne-serien
  • Fossiler

Om Okamoto Ryûsei

Okamoto Ryûsei har undervist ved Mendecino Art Center i USA. Et utsnitt av utstillingsaktiviteten omfatter priser vunnet i Skandinavia, Hellas, Italia og Tyrkia. I Japan har han stilt ut arbeider på Japans trykkutstilling. Nasjonalmuseene i Australia og New Zealand har arbeider av Okamoto Ryûsei.

Okamoto er på en måte en tradisjonalist. Han tar i bruk materialer og verktøy utviklet i en før-moderne epoke, som treblokker fra vill-kirsebær og håndlaget papir fra fiber av morbærtre-bark. Han søker teknisk perfeksjon i tegning, utskjæring og trykk. Produktet kommer fra et samarbeid mellom ham selv og en profesjonell trykker. Det dialogiske aspektet er viktig – kunstneren henvender seg mot fortiden, men på samme tid tar han i bruk nye elementer. Og på den måten gjør han noe med tradisjonen. Trykkene hans vitner om en interesse for kunststrømninger som krysser både det forgangne ukiyo-e og vår tids grafiske kunst.

Okamoto er fremfor alt en kunstner som kan håndtere en tradisjonell meisel med like stor dyktighet som et moderne verktøy. På samme vis som håndverkere før nyter han å skjære ut treblokkene selv. Han kaller dette meditasjon. Men han drar også nytte av vår tids teknikker for reproduksjon. I stedet for treblokker kan han bruke plater av sink og photopolymer. Tradisjonelle mineraler brukes til trykkingen, men også olje og akrylmaling. Dette er uttrykksmåter som kjennetegner en moderne kunstner.

Lineær beskrivelse er et kjennetegn ved Okamoto. Dette bringer tanken tilbake til tradisjonell japansk kunst. Noen bilder er helt og holdent bygd opp ved hjelp av kontur. Det blikket mot åpne flater dette gir forsterkes av den nøytrale bakgrunnen. De åpne feltene spiller en aktiv rolle i komposisjonen og struktur. Men på den annen har han også bilder som er bygd opp gjennom chiaroscuro-modellering: tredimensjonalitet gjennom skyggelegging. Elementer som disse gir mer nærhet til moderne kunst enn til vestlig realisme.

Ved å kalle en av sine serier “Ukiyo i dag” lenker Okamoto arbeidene sine opp mot “vårbildene” – shunga – i tradisjonell erotisk kunst. Okamotos eneste interesse er å avbilde kvinner. Selv bilder som viser seksuelt samkvem gir bare en antydning om en mannlig partner. Denne trer frem som et fantom, ikke som en virkelig partner. Noen bilder gir en kobling mellom sex og vold.

Fremstillingen av kvinner utgjør en drivende kraft i Okamotos virksomhet som kunstner. I mesteparten av hans produksjon opptrer unge kvinner og jenter i mange slags motsetningsfylt tolking. Okamotos tilnærming til dette temaet er sammensatt. Han tar i bruk tema full av motsetning: kvinnen som ren og uskyldig eller ond og sjofel, jomfru eller hore, enkel eller uforståelig, gjenstand for tilbedelse eller gjenstand for overgrep.

Det er ikke mye ved Okamotos kvinner som forteller om liv og personlighet. I sin streben etter å få tak i en “feminin essens” for-kaster han “fortellingen”. På denne måten er det mulig å anta at det finnes et underliggende motiv både for portretter og landskapsbilder. Okamoto prøver å fange inn “essensen”.

Naturen Okamoto avbilder er sjelden en bebodd natur. Scener fylt med detalj trer frem i kraft av seg selv, uten å være forstyrret av mennesker. Okamoto henter motiver fra tradisjonell japansk landskaps-kunst, som for eksempel Fuji-fjellet. Men tilnærmingen blir en annen. Et bilde av landsbyhus, for eksempel, viser sporene av men ikke det fysiske tilstedeværet av mennesker.

Bilder i utstillingen

Bilder
Publisert 22. jan. 2021 08:48 - Sist endret 26. apr. 2022 13:30