Site credits

  • Redaktør: Tone C. Simensen Karlgård, Kulturhistorisk museum
  • Webdesign: John Sætrang, Kulturhistorisk museum
  • Alle foto: © utstillingsprosjektet «... som i et speil» og The Yangling Mausoleum of Emperor Jingdi.
Publisert 26. jan. 2021 10:03