Pedagogisk opplegg

Viktig melding til skoleklasser

Skoleklasser som ikke har bestilt omvisning eller gitt beskjed om at de kommer på egenhånd, må kjøpe inngangsbillett til utstillingen! Anmeldte skoleklasser kommer gratis inn.

Bestilling/anmeldelse tlf. 22 85 99 64, e-mail: i.j.marheim@khm.uio.no eller j.e.berg@khm.uio.no

Nedlastinger

 • Sammendrag av utstillingen, PDF 480 Kb
 • Oppgaver (på oppdagelsesferd i keiserens grav), PDF 6.25 Mb
 • Skrift, PDF 1.5 Mb
 • Samfunn, PDF 812 Kb
 • Filosofi, PDF 1.6 Mb

Orientering

De følgende sider inneholder et sammendrag av katalogen og korte tekster om temaer som er det kan være spennende å ta opp i forbindelse med et besøk i utstillingen. I de fleste dokumentene finnes fotografier fra utstillingen.

Opplegget er laget i henhold til læringsmålene i Læreplan for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring. Utstillingen og det pedagogiske opplegget er spesielt aktuelle å bruke innen fagene historie, samfunnsfag, geografi, kunst og håndverk og KRL.

Formidlingsmål

Et hovedmål med elevbesøk i utstillingen er å la elevene få kjenneskap til Kina under Quin- og Han-dynastiet. Hvordan ble et så stort rike samlet og opprettholdt? Hvilke sosiale forhold rådet? Hvordan artet livet seg for keiseren og folk flest? Hva kan Jing Dis grav fortelle oss om dette? Hvilke linjer kan trekkes fra Han-dynastiet og til det moderne Kina?

Omvisningen vil bli rettet mot den aktuelle målgruppen. Målgruppens alder avgjør hvor dypt omviseren skal gå inn i hvert tema.

Spennende silkebokser

De oppgavene som er mest motiverende og enkle å iverksette går ut på å finne igjen gjenstander i utstillingen. Den første er å printe ut bildene som er lagt ut i dokument nr. 12 og la elevene gå rundt for å finne de forskjellige gjenstandene. Den andre er å benytte klassesettene med silkeeskene med syv små gjenstander som er aktuelle for ulike temaer i utstillingen. Silkeeske-oppgaven krever noe mer forberedelse enn oppgaven med utskrift av foto fra utstillingen.

Eventuelt etterarbeid kan være å finne flere opplysninger om det de har sett i enten i katalogen til utstillingen, andre bøker eller via ressurser på internett. og/eller bruke silkeeskene.

Pedagogisk materiell/aktiviteter som kan benyttes i forbindelse med besøk i utstillingen

 • Silkebokser med spennende gjenstander som har noe å gjøre med det som vises i utstillingen - klassesett
 • Drakter - klassesett.
 • Kalligrafisett
 • Bambusbøker
 • Noen kopier av gjenstander
 • Avgnidningsoppgaver (rubbings)
 • Forming i leire (selvtørkende hobbyleire, "Das"
 • Musikk til "Høye fjell og flytende elver" - CD
 • Røkelsesboks
 • Kopi bronsespeil
 • Te, tekopper og kanner
 • Div. spill
 • Geomantiske kompass

Til nedlasting finnes det 38 sider med oppgaver og informasjon

 • Sammendrag av utstillingskatalogen
 • Filosofi
  • Konfutsius
  • De fire verdenshjørner
  • Feng Shui
  • Kinesisk horoskop
 • Skrift
  • Historien om orakelbeina
  • Høye fjell og flytende elver
  • Hvor kommer betydningen av de kinesiske tegnene fra?
  • Arkeologiske kilders betydning for kunnskap om kinesiske tegn
  • Bambusbøker
  • Kort om kalligrafi
 • Samfunnet
  • Kvinners stilling og hvordan levde vanlige folk under Han-dynastiet
  • Mat, helse og medisin
  • Hvem bygde graven?
 • Praktiske oppgaver: På oppdagelsesferd i keiserens grav. Finn gjenstander i utstillingen. (Foto av gjenstander med korte tekster og spørsmål)
  1. Speil
  2. Jade
  3. Hesteutstyr
  4. Måleredskaper
  5. Røkelseskar
  6. Husdyr
  7. Matlaging
  8. Huset
  9. Figurer
  10. Skrift
  11. Fanger
  12. Spill
  13. Kunstgjenstand

Littereratur og lenker

Litteratur

 • Cotterell, A. 2002: KINA Hverdagsliv, kunst og kultur i det kinesiske imperiet. Oslo.
 • Hai Lee Yang, H. 2004: Kinesisk Horoskop. Hanens år. 2005 uke for uke. Oslo.
 • Kindersley, A. 1998: Nå er det fest! Høytider, opptog og festdager fra hele verden. Oslo.
 • Lindquist, C. 1989: Tecknens Rike En berattelse om kineserna och deras skrivtecken. Stockholm.
 • Qu Lei Lei 2004: Chinese Calligraphy Standard script for beginners. London.
 • Rawson, J. 2002: Chinese Jade From the Neolithic to the Qing. London.
 • Steele, P. 2001: BLI MED TIL... DET GAMLE KINA. Oslo.
 • T´ung-tsu Ch´ü 1972: Han social structure. Seattle and London.
 • Zaihong Shen 2002: Feng Shui. Skap harmoni i ditt ytre og indre rom. Kina
 • 2000: China Facts & Figures 2000. Beijing.

Webadresser

På følgende adresser finner du interaktive oppgaver, på engelsk, om hvorfor de laget så innholdsrike graver i det gamle Kina.

Fakta om Kina i dag

Det er en fordel om elevene tilegner seg grunnleggende kunnskap om Kina i dag: hvor i verden ligger Kina, hvor stort er det, hvor mange folkegrupper lever der, hvilke språk snakker de.

Nedenfor er en faktaliste, dette kan også være gode spørsmål for elevene selv å finne svar på.

Kina er det er det største av alle land i Asia, og ...

 • har den mest tallrike befolkningen av alle land i verden.
 • strekker seg ut over nesten hele den Øst Asiatiske landmassen, 5000 kilometer fra øst til vest og har en utstrekning på 9 572 900 kvadratkilometer, dette utgjør omtrent en fjortendedel av alt land i verden.
 • befolkning utgjør ca. 22 % av alle mennesker i hele verden. Den 1. juli 2005 markerer Kina at folketallet har overskredet 3 milliarder.
 • er et multikulturelt land med 56 etniske grupper. Over 90 % av befolkningen regnes for å være Han-kinesere. De øvrige 55 etniske gruppene utgjør alt fra ca hundre tusen til ca en million mennesker.
 • De aller fleste snakker puthonga, dagligtale, men flere av de 55 etniske gruppene har også sine egne spesielle språk.
Publisert 26. jan. 2021 10:16 - Sist endret 24. nov. 2021 15:04