Utstilling

For mer enn 2000 år siden fikk en kinesisk keiser med seg modeller av hele det keiserlige husholdet til dødsriket.

Keiseren het Jing Di og regjerte fra 156 til 141 f.Kr. Han var den fjerde i rekken av herskere under Han-dynastiet. Skikken med å lage modeller i redusert størrelse av dyr og mennesker til graven dukket opp i Kina for ca 2500 år siden.

I keiser Jing Dis tid fastsettes menneskets plass i universet. Kinesernes moral- og samfunnsfilosofi blir definert, og mange mener tankegodset fra Han-dynastiet er nøkkelen til å forstå viktige deler av Kinas historie. I denne fredelige epoken finner kinesiske ledere i dag inspirasjon.

Hundrevis av kulturskatter fra keisergraven kommer til Norge i 2005. Et samarbeid mellom museene i Stavanger, Oslo og Trondheim gjør det mulig for publikum i Norge å oppleve dette keiserlige hushold.

Bildet kan inneholde: smil, kjeve, gjenstand, gull, rav.

Utstillingen vil markere 50-årsjubileet for opprettelsen av de diplomatiske forbeindelsene mellom Kina og Norge. Vi var et av de første landene som opprettet slike forbindelser med Kina, og det har aldri blitt glemt av kineserne. Utstillingen er støttet økonomisk av Kultur- og kirkedepartementet, Utdannings- og forskningsdepartementet samt Utenriksdepartementet.

Bildet kan inneholde: bryst, panne, nese, hake, frisyre.

Publisert 26. jan. 2021 10:19 - Sist endret 24. nov. 2021 15:04