Utstillingsgruppe

Fagleg ansvarleg

 • Ingrid Rudie
 • Ingrid Marstrander
 • Nalini Sharma

Prosjektleiar

 • Erlend Hvoslef

Språkkonsulent/marknadsføring

 • Ellen Semb
 • Erlend Hvoslef

Konservator

 • Nalini Sharma

Magasinforvaltar

 • Ingrid Marstrander

Arkitekt

 • Toril Mugaas

Byggjeleiar

 • Inge Bjørgen

Fotografar

 • Ingrid Rudie
 • Ingrid Marstrander
 • Eirik Irgens Johnsen

Kartteiknar

 • Arve Rød

Webkatalog

Grafisk design

 • Fatguy

Tekst / Innhald

 • Ingrid Marstrander
 • Ingrid Rudie
 • Nalini Sharma
 • ''Arven fra Java": Nalini Sharma
 • "Hva er batikk": Ingrid Marstrander
 • Andre kapittel og tekstredigering: Ingrid Rudie

Språkkonsulent engelske sider

 • Nancy Frank
Publisert 27. mars 2020 11:53 - Sist endra 4. mai 2020 08:09