Kjelder og lesetips

Teksten byggjer delvis på forfattaranes eigne feltarbeid, dels på skrivne kjelder. Kapitla Møtet med sarongen, Batikk ved tusenårsskiftet og Turistmarknaden byggjer vesentleg på feltarbeid.

Bøker brukt til kapittelet om designtradisjonar 

 • Fraser-Lu, Sylvia, 1986:
  Indonesian Batik. Processes, Patterns and Places.
  Singapore: Oxford University Press.
 • Bedrich, Forman, 1988:
  Indonesian Batik and Ikat.
  London: Hamlyn
 • Geirnaert, Danielle C. Heringa, Rens Berra, Anette 1989:
  La Collection des Batiks de l’ A.E.D.T.A.
  Paris: A.E.D.T.A.

Av desse kan spesielt Fraser-Lus bok anbefalast.

Bøker brukt til kapittelet om produksjonsteknikkar

 • Warming Wanda and Gaworski, Michael 1991:
  The World of Indonesian Textiles.
  Tokyo:
 • Roojen Pepin, 1996:
  Batik Design.
  Amsterdam, Kualalumpur: The Pepin Press
 • Hitchcock Michael, 1991:
  Indonesian Textiles.
  London: British Museum Press.
 • Larsen Jack Lenor, 1972:
  The dyer’s art ikat, batik, plangi.
  Van Norstrand Reinhold.
 • Gillow John and Sentence Bryan, 2000:
  World Textiles. A visual gude to tradisjonal Techniqes.London: Thames & Hudson Ltd.
 • Sandberg Gøsta.
  Batik.
  Stockholm: Norstedt & Søners forlag
 • Dyrenforth Noel, 2003:
  Batik modern concepts and techniques.
  London

Bøker om historisk og samfunnsmessig bakgrunn

 • Barbara Watson, Andaya, Leonard Y. 1986:
  A History of Malaysia.
  Houndmills, Basingstoke, Hampshire, London: Macmillan
 • Noor, Ismail Wahab, Muhammad Azaham, 2000:
  The Malays Par Ecxellence. Warts and All. An Introspection.
  Subang Jaya: Pelanduk Publications
 • Rudie, Ingrid, 1994:
  Visible Women in East Coast Malay Society.
  Oslo: Universitetsforlaget.

Ei leseverdig samling skildringar og betraktningar frå kolonitida er Sir Frank Swttenhams bok Malay Sketches. Den blei fyrst publisert i 1895, og er republisert i 1984 av Graham Brash (pte) LTD i Singapore.

For generell oversikt er Politikens reisehandbok Vejen går til Malaysia svært bra, og inneheld mykje god informasjon.

Publisert 27. mars 2020 10:04 - Sist endra 11. mai 2020 07:58